ECN publication
Title:
Mogelijkheden tot verbetering van de voorspellende waarde van laboratorium uitloogproeven voor de praktijk, fase 2: Experimenteel werk en evaluatie ten aanzien van differentiatie van standaarden
 
Author(s):
Sloot, H.A. van der; Meeussen, J.C.L.; Mulder, E.; Brouwer, J.P.; Keijzer, J.
 
Published by: Publication date:
ECN 1-12-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-102 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
57 Download PDF  

Abstract:
Subject of this study is an investigation for improvement of the relationship between laboratory leaching tests and observations in the field. The phase II report deals with an experimental verification of proposed pretreatments or test modifications.


Back to List