ECN publication
Title:
Thermo-akoestische systemen voor het opwaarderen van industriële restwarmte; Openbare eindrapportage EOS-LT04022
 
Author(s):
Spoelstra, S.; Blok, C.M. de; Zeegers, J.C.H.; Huisman, R.H.; Lycklama à Nijeholt, J.A.
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 23-4-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--09-032 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
17 Download PDF  

Abstract:
Dit document bevat de openbare rapportage van het project "thermo-akoestische systemen voor het opwaarderen van restwarmte (TASOR)". Het project is uigevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, regeling EOS: Lange Termijn, uitgevoerd door SenterNovem. Het project staat bij EOS-LT bekend onder het projectnummer EOSLT04022.


Back to List