ECN publication
Title:
Vergassen laagwaardige brandstoffen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 28-10-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--15-049 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
52 Download PDF  

Abstract:
Hernieuwbare warmte en elektriciteit via thermische conversie zoals vergassing kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Vergassingsinstallaties zijn meestal ontworpen voor een specifieke brandstof. Het bijmengen van laagwaardige brandstoffen wordt vaak gezien als een risico vanwege de onbekende interacties van de mengsels. Het vergassen van een brandstof en het verbranden van het productgas in een ketel is een methode om lastige brandstoffen om te zetten in warmte en/of elektriciteit, omdat de brandstof niet gemalen hoeft te worden en vanwege de goede temperatuurcontrole in de vergasser. Tevens bestaat de mogelijkheid om in de vergasser maatregelen toe te passen voor bijvoorbeeld de afvangst van zwavel.


Back to List