ECN publication
Title:
Oxidatief potentieel van fijnstof verzameld langs verkeerswegen
 
Author(s):
Weijers, E.P.; Kos, G.P.A.; Gerlofs-Nijland, M.E.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 27-9-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-001 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
30 Download PDF  

Abstract:
Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM; DGMI Klimaat, Lucht en Geluid) onder projectnaam ‘Relatie verkeersemissies en oxidatief potentieel’ (2015). Het ECN-projectnummer is 5.3474. De rapportage is gebaseerd op gegevens afkomstig van meetcampagnes uitgevoerd in 2013 respectievelijk 2014 in het kader van het ECN-Milieuprogramma 2011-2015.


Back to List