Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Openbaar Eindrapport Thermochemische Recuperatie in de industrie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 4-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-057 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
17 Download PDF  

Abstract:
In dit rapport is gekeken naar de technische en economische haalbaarheid van thermo chemische recuperatie van hoge temperatuur restwarmte in de industrie. Het omzetten van restwarmte in hoog calorische brandstoffen leidt netto tot energiebesparing. De resultaten zijn verkregen op basis van gegevens uit de literatuur, gesprekken met de industrie en model berekeningen. Hieruit blijkt dat TCR een technisch haalbare oplossing is voor energie besparing in met name de sectoren staal en glas waar er restwarmte van voldoende hoge temperatuur beschikbaar is. Het gebruik van sorbentia in het TCR proces, om daarmee de restwarmte nog beter te benutten, blijkt geen toegevoegde waarde te leveren. Binnen Nederland wordt het energie besparingspotentieel geschat op 8 PJ per jaar.


Back to List