Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Processimulator voor windturbinebesturingen volume 1 : probleemanalyse
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-11-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-112 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
76 Download PDF  

Abstract:
Door opschaling en minder toegankelijke offshore locaties is vooraf testen van besturingssystemen van windturbines steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan hoge betrouwbaarheidseisen. Met processimulaties kan beoordeeld worden of het besturingssysteem het falen van componenten en (deel)systemen naar behoren afhandelt en of extreme bedrijfstoestanden goed worden doorstaan. In dit rapport wordt het ontwikkeltraject opgesteld voor het voorziene real-time processimulatiegereedschap WindConTest.Het ontwikkelingstraject is tot stand gekomen door voor een vereenvoudigde voorbeeldturbine een simulator-ontwikkeling daadwerkelijk uit te voeren en deze ontwikkeling tenslotte te formaliseren. Om een doeltreffende processimulator te onwikkelen met de benodigde flexibiliteit ten aanzien van verschillende turbine-realisaties, is gestructureerd ontwerpen volgens de zogenaamde Ward-Mellor methodiek geschikt gebleken en biedt de real-time ontwikkelomgeving met MATLAB/dSpace ruime faciliteiten. Verdere projectuitvoering zal leiden tot een geinventariseerde set van turbine-realisaties, van waaruit ontwikkelde componentmodellen (grafisch) kunnen worden geselecteerd en geconfigureerd. De processimulator wordt gecreeerd door automatische conversie naar component-modulen voor real-time implementatie in de hiervoor opgestelde hardware voorzieningen. Het windturbine-besturingssysteem wordt hieraan fysiek gekoppeld.


Back to List