Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Ontwikkeling van normen voor offshore windenergie: Bijdragen aan IEC werkgroepen WG03 en PT25
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-5-2005
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--04-063 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
24 Download PDF  

Abstract:

Offshore windenergie is een belangrijke optie voor de Nederlandse overheid om de nationale energiebehoefte voor een belangrijk deel af te dekken met duurzame energiebronnen. Om grootschalige windparken te installeren en te beheren is het noodzakelijk dat er door inter-nationale standaardisatie voldoende duidelijkheid en uniformiteit bestaat om te kunnen voldoen aan de hoge betrouwbaarheid en een economisch verantwoorde exploitatie.

Hiertoe is in de periode 2001-2004 door ECN geparticipeerd in twee internationale werkgroepen, die opgericht zijn door het IEC:

o 'Communications for control and monitoring of wind power plants' (IEC TC88 WG03): deze norm streeft naar een uniforme methode om informatie in windparken te definiƫren en uit te wisselen. Tevens wordt er gezocht naar afstemming met implementaties (protocollen) in huidige en toekomstige communicatiesystemen.

o 'Design requirements for offshore wind turbines' (IEC TC88 WG03): deze norm richt zich op veiligheid en het ontwerp van offshore windturbines en de samenhang met te beschouwen condities, vereisten en belastingen. WG03 baseert zich op voortgang van de commissie MT01, die zich bezighoudt met het reviseren van IEC61400-1, 'Safety of wind turbines'.

De werkzaamheden van PT25 hebben geresulteerd in een evoluerend werkdocument, dat uiteindelijk (medio 2006) zal resulteren in een internationale norm voor communicatie tussen windparkcomponenten. IEC61400-25 zal in belangrijke mate kunnen bijdragen aan communicatieproblemen in windparken door variƫteiten aan protocollen, benamingen, definities, data-syntaxes etc.

De werkzaamheden van de WG3 zijn nog niet gereed. De laatste "Working Draft", december 2004, heeft nog vrij veel tekortkomingen en is nog niet rijp om naar de IEC-TC88 te worden overgedragen. Er worden nog minimaal twee vergaderingen gepland om tot een "Committee Draft for Comments" te komen. Wel kunnen we zeggen dat door deze werkgroep een belangrijk aandeel is geleverd in het tot stand komen van gestandaardiseerde ontwerpprocedures voor offshore windturbines.


Back to List