Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Techno-economic parameters of green gas in 2008-2009. Final advice on feed-in subsidies
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-2-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--08-004 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
27 Download PDF  

Abstract:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de productie van groen gas, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2008 en 2009. Dit advies wordt gebruikt bij de uitwerking van de SDE-regeling. In de SDE-regeling wordt per categorie een basisbedrag vastgesteld op basis van de gemiddelde productiekosten. Het subsidiebedrag dat een producent per Nm3 ontvangt, varieert jaarlijks door het basisbedrag te verminderen met een correctiebedrag. Dit jaarlijks te bepalen correctiebedrag wordt gebaseerd op opbrengsten per eenheid productie. Conform de methode die in de MEP-regeling voor hernieuwbare elektriciteit werd toegepast, is de subsidiebasis de onrendabele top. Een belangrijk verschil tussen beide regelingen is dat bij de MEP de vooraf verwachte onrendabele top als subsidiebasis geldt, terwijl bij de SDE de subsidiebasis bestaat uit de achteraf gerealiseerde onrendabele top. Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd om binnen gestelde randvoorwaarden te komen tot een advies met betrekking tot een aantal specifieke categorie├źn. Dit rapport gaat niet in op een onderbouwing van de jaarlijkse correctiebedragen, of de hoogte van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten per categorie. De basisbedragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit zijn in een separaat rapport gepubliceerd.


Back to List