Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Evaluating lifetime of electrolyzers managing fluctuating supply of renewable energy
 
Author(s):
Berkel, F.P.F. van; Hoopen, S. ten
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 14-3-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-022 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
24 Download PDF  

Abstract:
Grootschalige inzet van duurzame bronnen zoals wind en zon is alleen mogelijk als tijdelijke overschotten opgeslagen kunnen worden of omgezet in andere energiedragers. In Europese scenario’s wordt het omzetten van elektriciteit in waterstofgas via elektrolyse gezien als één van de meest kansrijke mogelijkheid om grote hoeveelheden energie op te slaan. Elektrolyse is nu nog duur. Om een voldoende lange levensduur te kunnen garanderen worden dure materialen gebruikt. We weten ook dat een sterk wisselende belasting de levensduur van de electrolyzer verkort. In welke mate, en hoe het apparaat anders ontworpen of bedreven kan worden om de levensduur te verlengen, is niet bekend. In dit project is onderzocht welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer. Einddoel (maar buiten de scope van dit project) is te komen tot breed geaccepteerde standaarden en protocollen voor levensduur bepaling.


Back to List