Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
CO2-emissies en primair fossiel energiegebruik van elektriciteit in Nederland – aanvulling 2020, 2025 en 2030
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 10-9-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--13-017 External memo
 
Number of pages: Full text:
2 Download PDF  

Abstract:
In de Uniforme Maatlat voor de gebouwde omgeving (Agentschap NL, 2012) wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren en rendementen van elektriciteit in Nederland voor het jaar 2020. Er was behoefte aan een herziening van deze getallen als gevolg van het vaststellen van een berekeningsmethode in de notitie ‘Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland’ (Agentschap NL/CBS/ECN/PBL, 2012). Bij deze methode worden CO2-emissiefactoren en rendementen op primair fossiele inzet voor elektriciteitsproductie bepaald op twee manieren: met de integrale methode voor de totaal in Nederland opgewekte elektriciteit, en met de referentieparkmethode voor de elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van centrales die aan het hoogspanningsnet zijn aangesloten. Deze notitie geeft deze cijfers voor de jaren 2020, 2025 en 2030, gebaseerd op de referentieramingen van 2012.


Back to List