Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 26-9-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--13-034 External memo
 
Number of pages: Full text:
14 Download PDF  

Abstract:
Deze notitie schetst de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland, dit dan als onderdeel van het nog te sluiten Energieakkoord. Het betreft centrales van vier producenten: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Nederland en EPZ. Het besluit c.q. de afspraak om kolenvermogen uit de markt te halen heeft mogelijk invloed op de prijzen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. De ACM moet een oordeel vellen over de mogelijke ongewenstheid van dat effect in het kader van de (Europese) kartelwetgeving. Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft de ACM aan ECN gevraagd een aantal berekeningen uit te voeren. De resultaten en de uitgangspunten van deze berekeningen staan in deze notitie samengevat.

More Information:

Back to List