Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Verkenning effect alternatieve brandstoffen voor de categorieën bij- en meestook in de SDE+
 
Author(s):
Londo, H.M.; Meijer, R.; Cremers, M.; Lensink, S.M.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 12-5-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--15-012 External memo
 
Number of pages: Full text:
12 Download PDF  

Abstract:
De SDE+ (de regeling voor het stimuleren van de productie van hernieuwbare energie) bevat in 2015 twee categorieën voor de inzet van biomassa in kolencentrales. In de berekeningen van de bijbehorende basisbedragen zijn ECN en DNV GL uitgegaan van witte houtpellets als referentiebrandstof voor meestook, en B-hout voor bijstook. Het ministerie van EZ heeft aan ECN en DNV GL de opdracht gegeven om een korte verkennende studie uit te voeren welk effect de inzet van alternatieve brandstoffen heeft op de basisbedragen voor de twee categorieën voor bij- en meestook. Deze notitie toont de resultaten van deze verkenning.


Back to List