Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 15-6-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-003 External memo
 
Number of pages: Full text:
4 Download PDF  

Abstract:
Aanleiding voor deze notitie is het grote onbenutte potentieel van energiemanagementsystemen, welke in potentie 20 à 30 PJ finale besparing kunnen realiseren door toepassing in de utiliteitsbouw. Ondanks dit grote potentieel, worden dit soort systemen slechts incidenteel toegepast, veelal door onbekendheid. Deze notitie zet een aantal kernbevindingen uiteen om het grote potentieel van deze systemen onder de aandacht van zowel beleidsmakers als beoogde eindgebruikers te brengen.


Back to List