Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland
 
Author(s):
Harmelink, M.; Bosselaar, L.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Segers, R.; Pouwelse, H.; Verdonk, M.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 5-10-2012
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--12-022 Other
 
Number of pages: Full text:
25 Download PDF  

Abstract:
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant.

Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en -methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

For more information: update cijfers CBS 2011


Back to List