Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Nationale Energieverkenning 2014
 
Author(s):
Hekkenberg, M.; Verdonk, M.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 7-10-2014
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--14-036 Other
 
Number of pages: Full text:
182 Download PDF  

Abstract:
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030. Onderwerpen die aan bod komen betreffen zowel fysieke indicatoren, zoals energievraag, energieaanbod en de emissie van broeikasgassen, als economische factoren, zoals toegevoegde waarde en werkgelegenheid die samenhangen met energie. Hiermee beoogt de NEV een feitenbasis te verschaffen voor het maatschappelijk debat over energie in Nederland.

More Information:

Back to List