Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Woningen als energieleverend systeem
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 30-11-2007
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--07-014 Article
 
Number of pages: Full text:
5 Download PDF  

Published in: VV+ (Uneto-VNI), , 2007, Vol.oktober, p.664-669.

Abstract:
De huidige energievoorziening is gebaseerd op het gebruik van fossiele energiebronnen, zoals olie, gas en kolen. Door uitputting stijgen de prijzen en wordt de levering onzekerder. Verder veroorzaakt grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen grote hoeveelheden CO2. ECN en TNO hebben het samenwerkingsverband 'Building Future' opgericht om zo het energiegebruik en CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verlagen.


Back to List