Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
De ontwikkeling van een instrument voor duurzame energieprojecten
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-11-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--09-004 Article
 
Number of pages: Full text:
5 Download PDF  

Published in: Milieu Dossier (), , 2007, Vol.007-7, p.30-34.

Abstract:
In het Europese project Create Acceptance werken elf organisaties uit Europa en Zuid-Afrika onder leiding van ECN samen in een onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van innovatieve, duurzame en klimaatneutrale energieprojecten. In 2006 heeft dit consortium 26 casestudies naar meer en minder succesvolle projecten onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de factoren die het maatschappelijke draagvlak van nieuwe projecten beinvloeden verschillen per energiebron en per technologie. Verder blijkt dat de lokale en nationale context grote invloed hebben op de ontwikkeling van het draagvlak en dat iedere projectfase vraagt om een andere aanpak. Mede op basis van deze bevindingen wordt binnen Create Acceptance een digitaal instrument ontwikkeld om de context en visies van stakeholders te analj/seren en deze te vertalen in een strategie voor succesvolle acceptatie van dergeli]ke projecten.

More Information:

Back to List