ECN publication
Title:
Mogelijkheden voor emissiereductie bij houtkachels
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 6-3-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--17-006 External memo
 
Number of pages: Full text:
11 Download PDF  

Abstract:
Er is in de maatschappij toenemende aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten van het stoken van houtkachels. In dit document is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Na drie technische opties volgen stooktips en tenslotte adviezen. De technische opties gaan uitsluitend in op maatregelen die op dit moment beschikbaar zijn op de markt.


Back to List