ECN publication
Title:
Scheepvaartmetingen op de wal
 
Author(s):
Hensen, A.; Hooghwerff, J.; Wesseling, J.; Erbrink, H.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 27-10-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--16-002 Article
 
Number of pages: Full text:
2 Download PDF  

Published in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2015, Vol.December 2015, p.26-29.

Abstract:
Ondanks de 'volkswagenophef' wordt het wegverkeer steeds schoner. Daarmee wordt het steeds belangrijker om ook een goed beeld te hebben van luchtkwaliteit langs waterwegen. Daarvoor is een verbetering van verspreidingsmodellen nodig en meer informatie over emissies vanuit schepen. Met de inzet van moderne snelle meetmethoden is het nu mogelijk om emissies van individuele schepen op de wal langs een kanaal te bepalen. In dit artikel beschrijven we een dergelijke methode. Metingen aan 2.500 schepen zijn gebruikt om de verspreidingsmodellen wat betreft binnenscheepvaartemissies te verbeteren.


Back to List