ECN publication
Title:
Fijn stof uit de intensieve veehouderij : een vergeten bron?
 
Author(s):
Bleeker, A.; Kraai, A.; Lent, J. van
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 20-8-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--08-020 Article
 
Number of pages: Full text:
6 Download PDF  

Published in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2008, Vol.4, p.20-24.

Abstract:
Bij de bestrijding van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat de eerste aandacht vak richting verkeer en industrie als de belangrijkste bronnen. Op nationale schaal lijkt dat ook wel te kloppen, maar regionaal zijn er voorbeelden voorhanden waarbij dit niet altijd opgaat.


Back to List