Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Roelofsen, P.M. 
Roelofsen, P.M.; Steen, J. van der;
Richtlijn niveau-3 PSA
ECN-C--93-057 NL 1993; 106 pag.
 
Roelofsen, P.M.; Rij, H.M. van;
De risico's van de splijtstofcyclus : bijlagen
ECN-C--93-059-B NL 1993; 117 pag.
 
Roelofsen, P.M.; Rij, H.M. van;
De risico's van de splijtstofcyclus
ECN-C--93-059 NL 1993; 61 pag.
 
Roelofsen, P.M.; Poley, A.D.;
Richtlijnen PSA-3 : Onderzoek naar methoden en modellen voor het uitvoeren van een probabilistische consequentie-analyse.
ECN-C--92-040 NL 1992; 198 pag.
 
Hienen, J.F.A. van; Roelofsen, P.M.; Weers, A.W. van; Poley, A.D.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Gevolgen van lozingen bij normaal bedrijf van Nederlandse kerninstallaties.
ECN-C--90-015 NL 1990; 0 pag.