Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Hilten, O. van
Hilten, O. van; Gerlagh, T.;
Bedrijfseconomische en beleidsmatige evaluatie van elektriciteits- en warmteopwekking uit afval en biomassa : deelrapport taak 3 van het Marsroute-project
ECN-C--00-100 NL november 2000; 107 pag.
 
Hilten, O. van; Battjes, J.J.; Dijkstra, J.W.; Hemmes, K.; Kaal, M.B.T.; Lako, P.; Nahuis, R.; Raad, A. de;
Energietechnologie in het spanningsveld tussen klimaatbeleid en liberalisering
ECN-C--00-020 NL mei 2000; 92 pag.
 
Bosch, A. van den; McKay, P.C.; Hilten, O. van; Kroon, P.; ... [et al.], ;
Assessment of electric vehicle impacts on energy, environment and transportation systems
ECN-C--99-076 EN oktober 1999; 195 pag.
 
Menkveld, M.; Hilten, O. van; Arkel, W.G. van; Noord, M. de; Ruijg, G.J.; Römer, J.C.;
Verbreding MJA's in de dienstensector: definities en potentiëlen
ECN-C--99-056 NL augustus 1999; 72 pag.
 
Jeeninga, H.; Hilten, O. van;
Bepaling van een uniforme definitie voor energie efficiëntie: definities van efficiëntieverbetering en energiebesparing in het huishoudelijk energieverbruik
ECN-C--99-040 NL juli 1999; 40 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Jeeninga, H.; Hilten, O. van;
Bepaling bandbreedte in de ontwikkeling van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik: vervolgonderzoek naar aanleiding van de studie 'Nieuwe apparaten en leefstijl'
ECN-C--98-049 NL 1998; 77 pag.
 
Ybema, J.R.; Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Kroon, P.; Menkveld, M.; Brummelen, M. van; Blok, K.;
Beleidsinstrumenten en realisatie 10% reductie van CO2-uitstoot in 2010
ECN-C--97-013 NL februari 1997; 39 pag.
 
Hilten, O. van; Diepstraten, F.M.J.A.; Gielen, D.J.; Oosterheert, R.J.;
Energieonderzoek in Nederland: beschrijving van inhoud, omvang enmaatschappelijke aspecten, ten behoeve van de VerkenningscommissieEnergieonderzoek
ECN-C--96-004 NL 1996; 122 pag.
 
Hilten, O. van; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Kok, I.C.; Kroon, P.;
De ECN-bijdrage aan de Derde Energienota: uitgebreide beschrijvingenergieschetsen 2020
ECN-C--96-014 NL 1996; 155 pag.
 
Schol, E.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Okken, P.A.;
Milieuvriendelijk verkeer in stedelijk gebied : Internationale ontwikkelingen en internationale aanpak
ECN-C--93-003 NL 1993; 45 pag.
 
Smokers, R.T.M.; Hilten, O. van;
Elektrische auto's in het perspectief van milieu- en energieproblematiek
ECN-RX--92-073 NL december 1992; 41 pag.
Presented at: Brochure Novem, The Netherlands, 1-2 december 1992.
 
Hilten, O. van; Bais, J.M.; Kant, A.D.;
Elektrische auto's in stedelijk gebied : een case-studie voor Amsterdam: acceptatie, milieu-effecten en gevolgen voor de elektriciteitsproduktie ; en -distributie.
ECN-C--92-050 NL 1992; 147 pag.
 
Hilten, O. van;
Meetprogramma praktijkproef elektrisch aangedreven voertuigen.
ECN-C--92-044 NL 1992; 33 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Rouw, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1990-2015
ECN-C--92-017 NL 1992; 162 pag.
 
Schol, E.; Bais, J.M.; Hilten, O. van; Kant, A.D.; Roemer, J.C.; Nooter, H.;
Aardgas als brandstof voor bedrijfsvoertuigen in Amsterdam : een haalbaarheidsonderzoek.
ECN-C--92-079 NL 1992; 114 pag.
 
Hilten, O. van; Bais, J.M.; Kant, A.D.;
Electric vehicles in urban areas: A case-study for Amsterdam: social acceptance, environmental effects, and the consequences for electricity ; production and distribution.
ECN-C--92-084 EN 1992; 133 pag.
 
Bakema, G.F.; Hilten, O. van; Kant, A.D.; Kroon, P.;
Aardgas en elektriciteit bij het gemeentelijk voertuigpark van Amsterdam.
ECN-C--90-045 NL 1990; 112 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Hilten, O. van;
Toekomstig verbruikspatroon van elektriciteit: Mogelijke veranderingen en effecten.
ECN-I--90-038 NL 1990; 45 pag.