Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Doorn, J. van
Lenstra, W.J.; Doorn, J. van; Verheggen, B.; Sahan, E.; Boersma, A.R.;
State of the art of mitigation & relation mitigation/adaptation
ECN-E--09-014 EN februari 2009; 79 pag.
 
Drift, A. van der; Doorn, J. van; Derijcke, E.; Uitzinger, J.;
Heat from biomass
ECN-E--07-001 NL mei 2007; 72 pag.
 
Bergman, P.C.A.; Boerrigter, H.; Comans, R.N.J.; Doorn, J. van; Drift, A. van der; Eenkhoorn, S.; Geelhoed, P.A.; Heere, P.G.T.; Hoede, D.; Kiel, J.H.A.; Korbee, R.; Meijden, C.M. van der; Mozaffarian, M.; Neeft, J.P.A.; Paasen, S.V.B. van; Rabou, L.P.L.M.; Reith, J.H.; Uil, H. den; Veen, H.M. van; Visser, H.J.M.; Zessen, E. van; Zwart, R.W.R.; Simpson, B.; Laat, W.T.A.M. de; Niessen, J.J.; Jong, E. de; Elbersen, H.W.; Weusthuis, R.; Dijken, J.P. van; Raamsdonk, L.; Brenneisen, L.M.; Kant, E. de; Klein Teeselink, H.; Wubbe, R.;
Contributions ECN Biomass [17] to the '12th European conference and technology exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection'
ECN-RX--02-014 EN juni 2002; 55 pag.
Presented at: 12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Amsterdam, The Netherlands, 17-21 juni 2002.
 
Rabou, L.P.L.M.; Doorn, J. van; Drift, A. van der;
Phyllis fase 5 : implementatie van een classificatie macro en onderhoud/uitbreiding
ECN-C--01-107 NL december 2001; 15 pag.
 
Bakker, F.P.; Doorn, J. van;
Gas and Fuel Analysis
ECN-B--01-019 EN juli 2001; 2 pag.
 
Doorn, J. van; Keijsers, E.R.P.; Elbersen, H.W.;
Cascadering van maaisel : winning van industrieel toepasbare hernieuwbare grondstoffen gecombineerd met de opwaardering van brandstofkwaliteit voor de opwekking van energie
ECN-C--01-050 NL mei 2001; 48 pag.
 
Rabou, L.P.L.M.; Doorn, J. van; Drift, A. van der;
Phyllis fase 4 : onderhoud, uitbreiding en statistische onderbouwing
ECN-C--01-039 NL april 2001; 18 pag.
 
Doorn, J. van;
Fluidised bed combustion installation NARGUS
ECN-B--01-002 EN 2001; 2 pag.
 
Boerrigter, H.; Daey Ouwens, C.; Doorn, J. van; Drift, A. van der; Hofmans, H.; Huijnen, H.; Kersten, S.R.A.; Kiel, J.H.A.; Moonen, R.H.W.; Mozaffarian, M.; Neeft, J.P.A.; Oosting, T.P.; Uil, H. den; Visser, H.J.M.; Zwart, R.W.R.;
Contributions ECN Biomass to 'Developments in thermochemical biomass conversion' conference: 17-22 September 2000, Tyrol, Austria
ECN-RX--00-026 EN juli 2000; 87 pag.
 
Ree, R. van; Gerlagh, T.; Groenendaal, B.J.; Dinkelbach, L.; Doorn, J. van; Hemmes, K.;
Kritische succesfactoren biomassa : identificatie/specificatie kritische succesfactoren bij de ontwikkeling en de marktintroductie van biomassaconversiesystemen voor de productie van elektriciteit en/of warmte en/of gasvormige/vloeibare secundaire energiedragers
ECN-C--99-061 NL juni 2000; 85 pag.
 
Doorn, J. van;
Pryomaat
ECN-B--00-017 NL mei 2000; 2 pag.
 
Doorn, J. van;
Pyromaat
ECN-B--00-018 EN mei 2000; 2 pag.
 
Doorn, J. van;
Fotobioreactortechnologie voor algenteelt
ECN-B--00-002 NL februari 2000; 2 pag.
 
Bos, A.J.M.; Feber, M.A.P.C. de; Gerlagh, T.; Gielen, D.J.; Dinkelbach, L.; Doorn, J. van; Drift, A. van der; Mozaffarian, M.; Uil, H. den;
Bio-energie: ECN-bijdragen aan de Nederlandse Duurzame Energie Conferentie 25/26 november 1999, Noordwijkerhout
ECN-RX--99-030 NL september 1999; 29 pag.
 
Doorn, J. van;
Circulated fluidised bed gasifier 'Bivkin'
ECN-B--99-024 NL juli 1999; 0 pag.
 
Doorn, J. van;
Phyllis : ECN database on composition of biomass and waste
ECN-B--99-012 EN april 1999; 2 pag.
 
Doorn, J. van;
Houtkachels
ECN-B--99-006 NL februari 1999; 2 pag.
 
Doorn, J. van;
Downdraft gasifier
ECN-B--99-004 EN 1999; 2 pag.
 
Schenk, E.P.; Doorn, J. van; Bodegom, M.;
Operationele testen circulerend-wervelbedvergasser voor biomassa
ECN-C--98-075 NL september 1998; 51 pag.
 
Doorn, J. van; Oudhuis, A.B.J.; Oppenraaij, J.B.H.A. van; Reijnders, H.P.E.M.;
Monstername en analyse zeefdoorval ICOVA [ECN-C--98-015 = ECN-CX--98-015]
ECN-C--98-015 NL 1998; 13 pag.
 
Boer, M. de; Doorn, J. van;
Inventarisatie van vaste industriƫle reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
ECN-C--96-093 NL 1997; 31 pag.
 
Schenk, E.P.; Doorn, J. van; Kiel, J.H.A.;
Biomass gasification research in fixed bed and fluidised bed reactors
ECN-RX--97-011 EN 1997; 13 pag.
Published in: Presented at the international conference "Gasification and pyrolysis of biomass", Stuttgart, Germany, April 1997 (), , Ed., p.-.
 
Curvers, A.P.W.M.; Bos, A.; Doorn, J. van; Boer, M. de; Pluijm, R. van der;
Technical and economic feasibility of decentralized gasification systemsfuelled with energy crops
ECN-RX--96-051 EN 1996; 10 pag.
 
Doorn, J. van; Bruyn, P.; Vermeij, P.;
Combined combustion of biomass, municipal sewage sludge and coal in anatmospheric fluidised bed installation
ECN-RX--96-054 EN 1996; 8 pag.
 
Doorn, J. van; Ree, R. van;
De inzet van oud papier binnen de energievoorziening viavergassing
ECN-C--94-065 NL 1995; 43 pag.
 
Gielen, D.J.; Doorn, J. van;
Biomassa voor de Nederlandse energiehuishouding: beoordeling vanconversieroutes met MARKAL
ECN-C--94-111 NL 1995; 81 pag.
 
Doorn, J. van;
Characterisation of energy crops, biomass residues and wastestreams: contribution to the Joule project: "Energy from biomass: an assessment of two promising systems for energy production"
ECN-C--95-047 EN 1995; 50 pag.
 
Curvers, A.P.W.M.; Doorn, J. van; Pierik, J.T.G.; Ree, R. van; ... [et al.], ;
Energy from biomass: an assessment of two promising systems forenergy production: executive summary
ECN-C--95-076 EN 1995; 35 pag.
 
Doorn, J. van; Bruyn, P.; Vermeij, P.; Kos, B.; Hanse, J.;
Combined combustion of biomass, municipal sewage sludge and coalin an atmospheric fluidised bed installation
ECN-C--95-096 EN 1995; 34 pag.
 
Okken, P.A.; Kram, T.; Lako, P.; Ybema, J.R.; Doorn, J. van; Gerbers, D.;
Drastische CO2-reductie hoe is het mogelijk : technologieen voor kostenoptimale vermindering van CO2-emissies in het Nederlandse energiesysteem ; op lange termijn
ECN-C--92-066 NL 1993; 272 pag.
 
Doorn, J. van;
Energie uit Nederlandse biomassa
ECN-RX--93-114 NL 1993; 9 pag.
 
Doorn, J. van;
Pyrolyse van kippemest : literatuurstudie
ECN-C--93-084 NL 1993; 17 pag.
 
Okken, P.A.; Akker, H.J.A. van den; Bais, J.M.; Doorn, J. van; Kant, A.D.;
Houtkachels in Nederland: Bijdrage aan energievoorziening en milieubelasting.
ECN-C--92-021 NL 1992; 84 pag.