Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Geelhoed, P.A. 
Comans, R.N.J.; Zuiver, E.; Geelhoed, P.A.; Hoede, D.;
Characterisation of the leaching properties of c-fix products and components
ECN-C--03-026 EN maart 2003; 38 pag.
 
Bergman, P.C.A.; Boerrigter, H.; Comans, R.N.J.; Doorn, J. van; Drift, A. van der; Eenkhoorn, S.; Geelhoed, P.A.; Heere, P.G.T.; Hoede, D.; Kiel, J.H.A.; Korbee, R.; Meijden, C.M. van der; Mozaffarian, M.; Neeft, J.P.A.; Paasen, S.V.B. van; Rabou, L.P.L.M.; Reith, J.H.; Uil, H. den; Veen, H.M. van; Visser, H.J.M.; Zessen, E. van; Zwart, R.W.R.; Simpson, B.; Laat, W.T.A.M. de; Niessen, J.J.; Jong, E. de; Elbersen, H.W.; Weusthuis, R.; Dijken, J.P. van; Raamsdonk, L.; Brenneisen, L.M.; Kant, E. de; Klein Teeselink, H.; Wubbe, R.;
Contributions ECN Biomass [17] to the '12th European conference and technology exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection'
ECN-RX--02-014 EN juni 2002; 55 pag.
Presented at: 12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Amsterdam, The Netherlands, 17-21 juni 2002.
 
Comans, R.N.J.; Geelhoed, P.A.;
Speciatie van arseen in verontreinigde en gereinigde grond: onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van het reinigingsrendement
ECN-C--98-110 NL december 1998; 20 pag.
 
Comans, R.N.J.; Geelhoed, P.A.; Zomeren, A. van; Geusebroek, M.;
Belang van opgeloste organische stof bij transport van contaminanten uit baggerspecie
ECN-C--98-076 NL oktober 1998; 46 pag.
 
Comans, R.N.J.; Geelhoed, P.A.;
Speciatie van metalen in verontreinigde en gereinigde grond en baggerspecie: uitloogprocessen en faktoren die daarop van invloed zijn
ECN-C--96-084 NL 1997; 94 pag.
 
Cnubben, P.A.J.P.; Comans, R.N.J.; Sloot, H.A. van der; Geelhoed, P.A.; Geusebroek, M.;
Zoutverwijdering uit rookgasreinigingsresiduen
ECN-C--97-017 NL 1997; 33 pag.
 
Comans, R.N.J.; Geelhoed, P.A.; Hoede, D.;
In-situ uitloging van metalen in de waterbodem van de haven van Elburg vóóren na sanering
ECN-C--96-070 NL 1996; 60 pag.
 
Comans, R.N.J.; Geelhoed, P.A.;
In-situ distribution coefficients and exchangeability of radiocaesium inaquatic systems
ECN-RX--96-053 EN 1996; 12 pag.