Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Groot, G.J. de
Weijers, E.P.; Close, J.-P.; Sterren, S. van der; Groot, E. de; Otjes, R.P.; Groot, G.J. de;
Sensoren aan het werk in Eindhoven
ECN-V--16-001 NL februari 2016; 8 pag.
Published in: Tijdschrift Lucht (Sdu), 2015, Ed.december / nummer 5/6, p.8-13.
 
Groot, G.J. de;
Hoogtepunten uit het ECN Milieuonderzoek 2011-2014 - Ten behoeve van IenM - Directie Klimaat, Lucht en Geluid
ECN-O--15-010 NL april 2015; 25 pag.
 
Groot, G.J. de;
Hoogtepunten uit het ECN Milieuonderzoek 2011-2014 - Ten behoeve van IenM - Directie Duurzaamheid
ECN-O--15-009 NL april 2015; 13 pag.
 
Weijers, E.P.; Otjes, R.P.; Brink, H.M. ten; Groot, G.J. de; Blom, M.J.; Kos, G.P.A.; Jongejan, P.A.C.; Lub, T.T.;
Optische monitor voor het meten van koolstof in de atmosfeer
ECN-E--08-081 NL januari 2009; 31 pag.
 
Weijers, E.P.; Groot, G.J. de;
Energiewinning uit weginfrastructuur
ECN-E--07-057 NL augustus 2007; 53 pag.
 
Bleeker, A.; Groot, G.J. de; Möls, J.J.; Fonteijn, P.B.; Bakker, F.P.;
Throughfall Monitoring At 5 Sites In The Netherlands In 2003
ECN-C--05-006 EN december 2004; 18 pag.
 
Vermeulen, A.T.; Groot, G.J. de; Wesselink, J.P.; Erbrink, J.J.; Hollander, K.;
Het VLW Model: Vergelijking en afstemming van het VLW met het KEMA-Verkeersmodel NNM en het TNO-Verkeersmodel
ECN-C--04-003 NL juli 2004; 66 pag.
 
Groot, G.J. de; Möls, J.J.; Fonteijn, P.B.; Bakker, F.P.; Groot, T.T.;
Throughfall monitoring at 4 sites in The Netherlands for 2002
ECN-C--03-115 EN november 2003; 17 pag.
 
Groot, G.J. de; Brink, H.M. ten; Vermeulen, A.T.; Builtjes, P.J.H.; Schaap, M.; Loon, M. van; Leeuw, G. de;
Climate change in relation to aerosols : Scientific Report
ECN-C--03-030 EN juli 2003; 268 pag.
 
Groot, G.J. de; Brink, H.M. ten; Vermeulen, A.T.; Builtjes, P.J.H.; Schaap, M.; Loon, M. van; Leeuw, G. de;
Klimaatverandering in relatie tot aërosolen: samenvattend rapport
ECN-C--03-031 NL april 2003; 33 pag.
 
Brink, H.M. ten; Builtjes, P.J.H.; Schaap, M.; Loon, M. van; Vermeulen, A.T.; Even, A.; Slanina, J.; Erisman, J.W.; Groot, G.J. de;
Voortgangsrapportage over het jaar 2001: klimaatverandering en aërosolen
ECN-C--02-069 NL augustus 2002; 29 pag.
 
Groot, G.J. de; Möls, J.J.; Geusebroek, M.; Fonteijn, P.B.;
De run-off kwaliteit van alternatieve vluchtstrookconstructies
ECN-C--02-056 NL juni 2002; 21 pag.
 
Brink, H.M. ten; Schaap, M.; Vermeulen, A.T.; Even, A.; Slanina, J.; Erisman, J.W.; Groot, G.J. de; Builtjes, P.J.H.;
Voortgangsrapportage over het jaar 2000 : klimaatveranderingen en aërosolen. Een project uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
ECN-I--01-014 NL september 2001; 45 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Hoede, D.; Comans, R.N.J.; Groot, G.J. de;
Evaluatie nikkel-uitloging uit kalkzandsteen
ECN-C--98-102 NL december 1998; 26 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Ontwikkeling van een kortdurende test voor vormgegeven bouwstoffen, geïmmobiliseerde afvalstoffen en andere monolithische materialen
ECN-C--98-055 NL 1998; 74 pag.
 
Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Uitloogonderzoek t.b.v. certificering poederkool vliegas in beton [ECN-C--95-121]
ECN-C--95-121 NL 1996; 26 pag.
 
Groot, G.J. de;
Pilot-project certificering van kalkzandsteen in het kader van hetbouwstoffenbesluit
ECN-C--96-075 NL 1996; 16 pag.
 
Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Validatie van uitloogproeven conform NEN-ISO 5725
ECN-C--94-001 NL 1995; 162 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Classification of pulverized coal ash : part II leaching properties of concrete with pulverized coal fly ash partial cement replacement
ECN-C--93-064 EN 1993; 73 pag.
 
Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Uitlooggedrag van staalslak in zeewater
ECN-C--93-047 NL 1993; 8 pag.
 
Groot, G.J. de; Hoede, D.;
Verfijning van de beschrijving van de uitloging van reststofprodukten
ECN-C--93-085 NL 1993; 44 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Hoek, E.E. van der; Groot, G.J. de; Comans, R.N.J.;
Classification of pulverized coal ash : part 1. Leaching behaviour of coal fly ash.
ECN-C--92-059 EN 1992; 62 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de; Hoede, D.; Wijkstra, J.;
Mobility of trace elements derived from combustion residues and products containing these residues in soil and groundwater.
ECN-C--91-059 EN 1991; 0 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de; Hoede, D.; Wijkstra, J.;
Mobility of trace elements derived from combustion residues and products containing these residues in soil and groundwater.
ECN-R--91-008 EN 1991; 0 pag.
 
Groot, G.J. de;
The Netherlands leaching database : A useful tool for product quality control, environmental certification and evaluation of leaching test ; results
ECN-RX--91-084 EN 1991; 11 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de;
Characterization of municipal solid waste incinerator residues for utilization: leaching properties. : Published in proceedings of the Ash ; utilization and stabilization conference (ASH II), Washington, 8-9 November 1989.
ECN-RX--90-020 EN 1990; 0 pag.
 
Groot, G.J. de; Sloot, H.A. van der; Bonouvrie, P.; Hoede, D.; Wijkstra, J.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Elementsamenstelling van primaire en secundaire grondstoffen.
ECN-C--90-006 NL 1990; 0 pag.
 
Groot, G.J. de; Sloot, H.A. van der; Bonouvrie, P.; Wijkstra, J.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Karakterisering van het uitlooggedrag van intacte produkten.
ECN-C--90-007 NL 1990; 0 pag.
 
Groot, G.J. de; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Opzet en inrichting databestand uitlooggegevens.
ECN-C--90-008 NL 1990; 0 pag.