Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Voortgangsrapportage over het jaar 2001: klimaatverandering en aërosolen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-8-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-069 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
29 Download PDF  

Abstract:
De temperatuur op aarde stijgt door de toenemende emissies van broeikasgassen,maar minder dan verwacht. Dat komt door de koelende werking van aërosolen. Aërosolen zijn minuscule "stof" deeltjes die zonlicht weerkaatsen. In Nederland, bij voorbeeld, is het aërosoleffect zo groot dat het koelend effect de opwarmende werking van de broeikasgassen zou kunnen compenseren. Dit komt door een grote bijdrage van de aërosolcomponent nitraat, maar ook door koolstof. In hoeverre dit meer algemeen in Europa geldt wordt nagegaan in dit project.


Back to List