Publications of type ECN publication in 1991.
Bulder, B.H.; Bach, P.W.;
A literature survey on the effects of moisture on the mechanical properties of glass and carbon fibre plastic laminates
ECN-C--91-033 EN 1991; 0 pag.
 
Burgers, A.R.; Steenkolen Bank Nederland,  Eygelshoven;
Aanpassen van de Van-Laar-toestandsvergelijking aan gemeten dampspanningen.
ECN-C--91-034 NL 1991; 0 pag.
 
Eikelboom, J.A.;
AC losses test on Nb3Sn strands.
ECN-C--91-067 EN 1991; 0 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Hoede, D.;
AVI-bodemas als aanvulmateriaal: migratie van contaminanten uit AVI-bodemas in een isolerende kleilaag en evaluatie van het lange-termijngedrag.
ECN-C--91-044 NL 1991; 0 pag.
 
Tiemersma, D.N.; Rouw, M.;
Basistabellen energiegebruik 1985.
ECN-I--91-006 NL 1991; 39 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Bedrijfseconomische rekenprogramma's energietechnologieen.
ECN-I--91-014 NL 1991; 90 pag.
 
Curvers, A.P.W.M.; Schuurman, J.J.;
Bedrijfsgegevens van IPW-windturbineprojecten: eerste fase.
ECN-C--91-041 NL 1991; 0 pag.
 
Slobben, J.; Oppe, J.;
Benchmark calculations for MTR-type reactors. : HEU benchmark.
ECN-C--91-006 EN 1991; 0 pag.
 
Smet, B.J. de;
Bending strength of alumina and borosilicate.
ECN-C--91-004 EN 1991; 0 pag.
 
Lindenburg, C.; Dekker, J.W.M.;
Berekening van de responsies van de flexteeterconfiguratie bij een aantal belastingscondities.
ECN-C--91-054 NL 1991; 0 pag.
 
Lindenburg, C.; Dekker, J.W.M.;
Berekening van regelgedrag en optredende belastingen van de passieve tip (versie-1) rotor.
ECN-C--91-042 NL 1991; 0 pag.
 
Ybema, J.R.; Bais, J.M.;
Broeikasgasemissies van gebouwen: Een vergelijking tussen PUR-schuimen en CFK/HCFK-vrije isolatiematerialen.
ECN-C--91-055 NL 1991; 38 pag.
 
Akker, J.H.A. van den; Nieuwenhout, F.D.J.;
Climate change and developing countries: Priorities for policy research in the Netherlands.
ECN-C--91-011 EN 1991; 54 pag.
 
Akker, J.H.A. van den;
Climate change in North-South perspective : greenhouse gas emissions, climate change impacts and response options = ECN-I--91-059
ECN-I--91-059 EN 1991; 146 pag.
 
Jansen, D.; Oudhuis, A.B.J.; Veen, H.M. van;
CO2-verwijdering bij KV-STEG-installaties uitgerust met een heet-gasreinigingssysteem
ECN-C--91-021 NL 1991; 72 pag.
 
Heijdra, J.J.;
Comparative analysis of borehole interaction in the HAW test field.
ECN-C--91-051 EN 1991; 0 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Hoede, D.; Bonouvrie, P.; Ministerie van Welzijn,  Volksgezondheid en Cultuur;
Comparison of different regulatory leaching test procedures for waste materials and construction materials.
ECN-C--91-082 EN 1991; 0 pag.
 
Jehee, J.N.T.; Seebregts, A.J.;
Comparison of guidelines for level-1 Probabilistic Safety Assessment.
ECN-C--91-032 EN 1991; 0 pag.
 
Seebregts, A.J.; Jehee, J.N.T.;
Comparison of guidelines for level-2 probabilistic safety assessment.
ECN-C--91-085 EN 1991; 0 pag.
 
Oostvoorn, F. van; Harmelen, T. van. Directorate-General for Science, Researc;
Cost-effectiveness analysis of CO2-reduction options: The case of the Netherlands.
ECN-C--91-024 EN 1991; 33 pag.
 
Tiemersma, D.N.;
De CPB-energievraagprojecties nader bekeken. : Kanttekeningen bij de energievraag in het CPB-scenario Midden.
ECN-C--91-002 NL 1991; 41 pag.
 
Bach, P.W.;
Creep experiments on Wesgo Al-995
ECN-C--91-070 EN 1991; 0 pag.
 
Harmelen, T. van; Bakema, G.F. Directorate-General for Science, Researc;
Data collection on renewables for EC CO2-reduction study: The Netherlands DERE subprogramme.
ECN-C--91-019 EN 1991; 34 pag.
 
Machielse, L.A.H.;
Development of a 1 kW internal reforming MCFC stack.
ECN-C--91-015 EN 1991; 0 pag.
 
Machielse, L.A.H.; Reijers, H.T.J.;
Development of a 1kW internal reforming MCFC stack. : 2nd semi-annual progress report.
ECN-C--91-060 EN 1991; 0 pag.
 
Huijsmans, J.P.P.;
Development of solid oxide fuel cell (SOFC). : First progress report August 1990-January 1991.
ECN-C--91-014 EN 1991; 0 pag.
 
Huijsmans, J.P.P.; Heuveln, F.H. van; Berkel, F.P.F. van;
Development of solid oxide fuel cell (SOFC). : Second semi-annual progress report february 1991- july 1991.
ECN-C--91-077 EN 1991; 0 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Römer, J.C.;
Energie Databank Nederland: Gebruikershandleiding voor het raadplegen van de EDN meta- en literatuurbestanden.
ECN-I--91-017 NL 1991; 94 pag.
 
Bais, J.M.; Römer, J.C.;
Energieheffingen en rentabiliteit: Effecten van energieheffingen op de rentabiliteit van energietechnieken.
ECN-C--91-083 NL 1991; 61 pag.
 
Kwast, H.;
EXOTIC, development of ceramic tritium breeding materials. : Annual progress report 1990.
ECN-C--91-069 EN 1991; 0 pag.
 
Horn, B.A. van den;
Finite element analyses of a heater-interruption in the HAW test field.
ECN-C--91-061 EN 1991; 0 pag.
 
Smet, B.J. de;
Fracture toughness tests on chevron notched alumina and borosilicate bars.
ECN-C--91-007 EN 1991; 0 pag.
 
Heuveln, F.H. van; Huntelaar, M.E.; Cordfunke, E.H.P.;
Fysisch-chemisch onderzoek aan keramische supergeleiders.
ECN-C--91-081 NL 1991; 0 pag.
 
Rademakers, L.W.M.M.; Curvers, A.P.W.M.;
Globale verificatie van het "Handboek ontwerpwindgegevens windturbines, versie 3".
ECN-C--91-037 NL 1991; 0 pag.
 
Weers, A.W. van; Poley, A.D.;
Herberekening inhalatiedoses als gevolg van lozingen van Pb-210 en Po-210 in de lucht bij hoogovens IJmuiden.
ECN-C--91-050 NL 1991; 0 pag.
 
Bach, P.W.;
High cycle fatigue testing of glass fibre reinforced polyester and welded structural details
ECN-C--91-010 EN 1991; 0 pag.
 
Duijves, K.A.;
High-active waste (HAW) data report. : July-December 1990.
ECN-C--91-038 EN 1991; 0 pag.
 
Harmelen, T. van; Wees, F.G.H. van;
Industrial heat & power: An economic accounting framework.
ECN-I--91-072 EN 1991; 70 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Industriele wamte en kracht: Een thermodynamisch rekenmodel.
ECN-I--91-016 NL 1991; 46 pag.
 
Plomp, L.; Sitters, E.F.; Veldhuis, J.B.J.;
Investigation of MCFC materials. : Development of new cathode materials and optimization of porous electrode performance.
ECN-C--91-043 EN 1991; 0 pag.
 
Benneker, P.B.J.M.; Hamilton, L.F.M.;
Isothermal behaviour of a Gloetzl in the HAW test field.
ECN-C--91-066 EN 1991; 0 pag.
 
Visser, P.R.; Beckers, G.J.J.; Beesteheerde, J.;
Keramische aardgasbranders. : Rapportage januari-december 1990.
ECN-C--91-062 NL 1991; 0 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.; Gerbers, D.; Lako, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Koleninzetstudie (KIS): Een verkenning van de rol voor kolen in de periode 2000-2030.
ECN-C--91-072 NL 1991; 126 pag.
 
Hulle, F.J.L. van;
Load cases and loads. : Recommendation for a European wind turbine design standard.
ECN-C--91-028 EN 1991; 0 pag.
 
Eikelboom, J.A.;
Measurements of ac losses in NET prototype OH conductors.
ECN-C--91-018 EN 1991; 0 pag.
 
Pex, P.P.A.C.; IPL,  Apeldoorn;
Mechanisch en metallografisch onderzoek van keramiek-metaalverbindingen.
ECN-C--91-013 NL 1991; 0 pag.
 
Wyers, G.P.; Bakker, F.P.; Broersen, B.C.; Ridder, F.H. de; Möls, J.J.;
Meting van massastromen van zware metalen van een snelweg naar de berm. : Vervolg op eerder onderzoek.
ECN-C--91-046 NL 1991; 0 pag.
 
Brink, H.M. ten; Eenkhoorn, S.; Hamburg, G.;
Mineral transformations in staged combustion of pulverized coal. : Part 1: Mineral behaviour in the near-burner zone of low-NOx burners.
ECN-C--91-074 EN 1991; 0 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Groot, G.J. de; Hoede, D.; Wijkstra, J.;
Mobility of trace elements derived from combustion residues and products containing these residues in soil and groundwater.
ECN-C--91-059 EN 1991; 0 pag.
 
Polle, A.N.; Paardekooper, A.; Voorbraak, W.P.;
Neutron metrology in the HFR. : Annual fluence rate measurements FLUX-89.
ECN-C--91-071 EN 1991; 0 pag.
 
Paardekooper, A.; Voorbraak, W.P.;
Neutron metrology in the HFR. : Experiment ER231 (SIMONE): Measurements in LEU assemblies LC-03 and LC-04 after burn-up of cadmium wires.
ECN-C--91-027 EN 1991; 0 pag.
 
Hoving, A.H.; Voorbraak, W.P.;
Neutron metrology in the HFR. : In-core vessel surveillance experiment SURP-01 (RX189-01) (Monitor sets series FDSURP11).
ECN-C--91-056 EN 1991; 0 pag.
 
Voorbraak, W.P.; Freudenreich, W.E.; Paardekooper, A.; Stecher-Rasmussen, F.; Verhagen, H.W.;
Neutron metrology in the HFR. : Neutron and gamma metrology in the free beam of HB 11.
ECN-C--91-076 EN 1991; 0 pag.
 
Voorbraak, W.P.; Freudenreich, W.E.; Stecher-Rasmussen, F.; Verhagen, H.W.;
Neutron metrology in the HFR. : Neutron and gamma metrology in two baegles and one cylindrical phantom.
ECN-C--91-075 EN 1991; 0 pag.
 
Hoving, A.H.; Voorbraak, W.P.;
Neutron metrology in the HFR. : PSF vessel surveillance experiment SURP-02 (RX189-02) (monitor sets series FDSURP21).
ECN-C--91-040 EN 1991; 0 pag.
 
Bos, A.; Buil, P.; Doesburg, E.B.M.;
Ontwikkeling van katalysatorsystemen voor hoge-temperatuurverbranding. : Rapportage over de periode 1 september 1990 tot 1 september 1991.
ECN-C--91-078 NL 1991; 0 pag.
 
Horn, B.A. van den;
Ovality of the steel lining in the HAW test field.
ECN-C--91-079 EN 1991; 0 pag.
 
Bonekamp, B.C.;
Poreuze keramische materialen. : Samenvatting van R&D en geschiedenis van een IOP technische keramiek project.
ECN-C--91-039 NL 1991; 0 pag.
 
Klippel, H.T.;
Progress report 1990 on fusion technology tasks.
ECN-C--91-035 EN 1991; 0 pag.
 
Hamilton, L.F.M.;
Progress report of the 600 m borehole project of the CEC programme on management and storage of radioactive waste. : January - june 1991.
ECN-C--91-048 EN 1991; 0 pag.
 
Duijves, K.A.; Vonka, V.;
Progress report of the ECN contribution to the experiments in the HAW project. : 2nd half year 1990.
ECN-C--91-003 EN 1991; 0 pag.
 
Duijves, K.A.; Vonka, V.;
Progress report of the ECN contribution to the experiments in the HAW project. : 1st half year 1991.
ECN-C--91-052 EN 1991; 0 pag.
 
Garcia Celma, A.;
Radiation damage in salt. : Some experimental results.
ECN-C--91-057 EN 1991; 0 pag.
 
Weers, A.W. van; Voors, P.I.; Groothuis, R.E.J.;
Radioactiviteitsonderzoek bij hoogovens IJmuiden.
ECN-C--91-049 NL 1991; 0 pag.
 
Top, J.L.; Westen, S.;
Reverse engineering of QUAESTOR with KADS.
ECN-C--91-086 EN 1991; 0 pag.
 
Lako, P.;
Safety and economics of new generations of nuclear reactors.
ECN-I--91-028 EN 1991; 69 pag.
 
Garcia Celma, A.;
Sample preparation for the HAW and HFR irradiation experiments. : Progress report November 1989-June 1990.
ECN-C--91-008 EN 1991; 0 pag.
 
Boswinkel, H.H.; CMO,  Rotterdam;
Scheepsvoortstuwing met brandstofcellen.
ECN-C--91-022 NL 1991; 0 pag.
 
Tuenter, G.; Muller, H.G.P.; Snepvangers, L.J.M.;
Selective catalytic reduction of NO/NO2 with NH3.
ECN-C--91-005 EN 1991; 0 pag.
 
Verschuur, K.A.; Hogenbirk, A.;
Shielding calculations for NET. : NET contract 89-226, first intermediate report.
ECN-C--91-036 EN 1991; 0 pag.
 
Nieuwenhout, F.D.J.;
Status and potential of photovoltaic (PV) systems in Rwanda.
ECN-C--91-058 EN 1991; 41 pag.
 
Jong, C.T.J.;
Stress analysis of ITER TF coils under fault conditions. : Part 3: Sixteen coil model.
ECN-C--91-016 EN 1991; 0 pag.
 
Rabou, L.P.L.M.; Cornelis, J.;
Superconducting filaments and ribbon produced by suspension spinning and tape casting. : Progress report january-july 1990.
ECN-C--91-020 EN 1991; 0 pag.
 
Rabou, L.P.L.M.; Cornelis, J.;
Superconducting filaments and ribbon produced by suspension spinning and tape casting. : Technical progress report 1990.
ECN-C--91-023 EN 1991; 0 pag.
 
Rabou, L.P.L.M.; Cornelis, J.;
Superconducting filaments and ribbon produced by suspension spinning and tape casting. : Summary progress report july-december 1990.
ECN-C--91-064 EN 1991; 0 pag.
 
Rabou, L.P.L.M.; Cornelis, J.;
Superconducting filaments and ribbon produced by suspension spinning and tape casting. : Summary progress report january-june 1991.
ECN-C--91-065 EN 1991; 0 pag.
 
Cervenka, S.; Dekker, J.W.M.; Rieffe, H.C.;
Test of rotor blades with passively controlled tips : phase 3: endurance test
ECN-C--91-053 EN 1991; 0 pag.
 
Dekker, J.W.M.; Groot, C.M. de; Rieffe, H.C.; Späth, M.;
Test of rotor blades with passively controlled tips. : Phase 2: Normal and abnormal operation.
ECN-C--91-026 EN 1991; 0 pag.
 
Hamilton, L.F.M.; Prij, J.; Jockwer, N.;
The 600 m borehole project of the CEC programme on management and storage of radioactive waste. : Final report phase I, august 1986 - december ; 1990.
ECN-C--91-068 EN 1991; 0 pag.
 
Okken, P.A.; Ybema, J.R.; Gerbers, D.; Kram, T.; Lako, P.;
The challenge of drastic CO2 reduction: Opportunities for new energy technologies to reduce CO2 emissions in the Netherlands energy system up ; to 2020.
ECN-C--91-009 EN 1991; 50 pag.
 
Kopecky, J.; Kamp, H.A.J. van der; Gruppelaar, H.; Nierop, D.;
The European activation file EAF-2 with neutron activation and transmutation cross sections.
ECN-C--91-073 EN 1991; 0 pag.
 
Cordfunke, E.H.P.; Huntelaar, M.E.;
Thermochemical data for the silicates and zirconates of barium, strontium, lanthanum and cerium.
ECN-C--91-017 EN 1991; 0 pag.
 
Arkel, W.G. van; Volkers, C.H.;
Tijdreeksen. : Waarde, hoeveelheid en prijzen van energie en materialen.
ECN-I--91-018 NL 1991; 86 pag.
 
Starreveld, F.;
De timing van CO2-reductie: In Markal-scenarioberekeningen.
ECN-I--91-030 NL 1991; 46 pag.
 
Okken, P.A.; Boonekamp, P.G.M.; Rouw, M.; Ybema, J.R.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Een uitwerking voor Nederland van de Toronto doelstelling: Een CO2-reductie van 20% in 2005.
ECN-C--91-045 NL 1991; 28 pag.
 
Borg, N.J.C.M. van der; Vink, P.W.;
Validatie van de brochure "Windturbinegeluid" door middel van intensiteitsmetingen.
ECN-C--91-047 NL 1991; 0 pag.
 
Brieko, M.W.;
Verbindingstechnieken voor fotovoltaische zonnecellen.
ECN-C--91-029 NL 1991; 0 pag.
 
Arends, B.G.; Wyers, G.P.; Romer, F.G.; Winkel, B.H. te;
Vergelijking van dauwmonsternemers van ECN en KEMA te Schagerbrug.
ECN-C--91-012 NL 1991; 0 pag.
 
Wijk, J.J. van;
Wetenschappelijke visualisatie van golven.
ECN-C--91-025 NL 1991; 0 pag.
 
Grol, H.J. van; Snel, H.; Schepers, J.G.;
Wind turbine benchmark exercise on mechanical loads. A state of the art report. : Volume I (part A) main body of the report.
ECN-C--91-030 EN 1991; 0 pag.
 
Grol, H.J. van; Snel, H.; Schepers, J.G.;
Wind turbine benchmark exercise on mechanical loads. A state of the art report. : Volume 1 (Part B): Annexes, tables and figures.
ECN-C--91-031 EN 1991; 0 pag.
 
Dragt, J.B.;
Windveldsimulatie. : Overzicht en analyse van methoden.
ECN-C--91-001 NL 1991; 0 pag.