Publications of type ECN publication in 2013.
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Cozijnsen, E.; Leidelmeijer, K.;
Reële EPC, Een methode voor de beoordeling van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen in de praktijk
ECN-E--12-063 NL december 2013; 42 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Methodiek voor opsplitsing CBS-statistiek huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik en historisch trends
ECN-E--13-075 NL december 2013; 39 pag.
 
Beurskens, L.W.M.;
Renewable Energy Progress Reports, data for 2009-2010
ECN-E--13-076 EN december 2013; 285 pag.
 
Brunsting, S.; Uyterlinde, J.C.M.; Pol, M.; Breukers, S.C.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T.;
Beleid voor gedragsbeïnvloeding: internationale studie
ECN-E--13-022 NL december 2013; 105 pag.
 
Brunsting, S.; Uyterlinde, J.C.M.; Tigchelaar, C.; Pol, M.; Breukers, S.C.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T.;
Beleid voor gedragsbeïnvloeding: nationale studie
ECN-E--13-023 NL december 2013; 106 pag.
 
Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Mulder, K. Stutvoet -; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling
ECN-E--13-061 NL december 2013; 56 pag.
 
Tigchelaar, C.; Leidelmeijer, K.;
Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012
ECN-E--13-037 NL december 2013; 152 pag.
 
Dijkstra, J.J.; Zomeren, A. van;
Considerations on the discrimination of “solubility” versus “diffusion” control in renewal time schedules of the tank test (TS2)
ECN-E--13-043 EN november 2013; 30 pag.
 
Dijkstra, J.J.; Zomeren, A. van; Susset, B.;
Technical principles underlying limit values for release of substances for the percolation test TS3: comparison DE and NL
ECN-E--13-059 EN november 2013; 37 pag.
 
Olson, C.L.;
APOLLON Multi-APprOach for high efficiency integrated and inteLLigent cONcentrating PV modules (Systems) - Deliverable 7.10 Publication of environmental LCI dataset
ECN-E--13-063 EN oktober 2013; 6 pag.
 
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.; Hekkenberg, M.; Mozaffarian, M.; Jans, G.; Taris, A.; Zuijlen, C.L. van; Wassenaar, J.A.; Groen, B. in 't; Smeets, J.P.M.; Mijnlieff, H.; Lako, P.;
Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014
ECN-E--13-050 NL oktober 2013; 64 pag.
 
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.; Hekkenberg, M.; Zuijlen, C.L. van; Mozaffarian, M.; Jans, G.; Taris, A.; Wassenaar, J.A.; Groen, B. in 't; Smeets, J.P.M.; Mijnlieff, H.; Lako, P.;
Final advice base rates SDE+ 2014
ECN-E--13-051 EN oktober 2013; 63 pag.
 
Schoots, K.;
Valley of Death analysis for polymer PV technology
ECN-E--13-060 NL oktober 2013; 30 pag.
 
Menkveld, M.; Jablonska, B.;
Alternatieve aanpak artikel 5 Energy Efficiency Directive
ECN-E--13-031 NL oktober 2013; 24 pag.
 
Gerdes, J.; Seebregts, A.J.; Luxembourg, S.L.; Welle, A.J. van der; Dril, A.W.N. van; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
EnergieTrends 2013
ECN-E--13-056 NL oktober 2013; 32 pag.
 
Londo, H.M.; Boot, P.A.;
Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken
ECN-E--13-047 NL september 2013; 48 pag.
 
Koelemeijer, R.; Verdonk, M.; Dril, A.W.N. van; Seebregts, A.J.;
Uitgangspunten voor het referentiepad bij de evaluatie van het SER-energieakkoord
ECN-E--13-049 NL september 2013; 7 pag.
 
Hekkenberg, M.; Londo, H.M.; Lensink, S.M.;
Toelichting inschatting korte-termijneffecten energieakkoord op hernieuwbare energie
ECN-E--13-044 NL september 2013; 22 pag.
 
Tigchelaar, C.; Menkveld, M.;
Achtergronddocument bij doorrekening SER Energieakkoord - sector Gebouwde omgeving
ECN-E--13-045 NL september 2013; 34 pag.
 
Wetzels, W.;
Achtergronddocument bij doorrekening Energieakkoord- sectoren industrie en land- en tuinbouw
ECN-E--13-046 NL september 2013; 17 pag.
 
Weeda, M.;
Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen: Impact Assessment voor NL
ECN-E--13-041 NL augustus 2013; 56 pag.
 
Vermeulen, A.T.;
Functionele omschrijving PreSRM v.1.3
ECN-E--13-039 NL augustus 2013; 26 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Jablonska, B.; Menkveld, M.;
EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU landen
ECN-E--13-040 NL augustus 2013; 68 pag.
 
Vermeulen, A.T.;
Benchmark testen van ISL2 v6.00
ECN-E--13-038 NL augustus 2013; 24 pag.
 
Pal, M. van der;
Hybride Adsorptie Compressie voor Industriële Toepassingen
ECN-E--13-016 NL juli 2013; 20 pag.
 
Wetzels, W.; Hout, M. van; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H.;
De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel
ECN-E--13-028 NL juli 2013; 63 pag.
 
Pol, M.; Hoen, A.;
Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland
ECN-E--13-014 NL juli 2013; 59 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Hout, M. van; Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V.;
Toegevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie
ECN-E--13-026 NL juli 2013; 111 pag.
 
Lensink, S.M.; Wassenaar, J.A.; Groen, B. in 't; Taris, A.; Faasen, C.J.; Hekkenberg, M.; Mozaffarian, M.; Beurskens, H.J.M.; Lako, P.;
Draft advice base rates SDE+ 2014 for the market consultation
ECN-E--13-027 EN juni 2013; 56 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-029 NL juni 2013; 114 pag.
 
Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-025 NL juni 2013; 170 pag.
 
Hooijmans, J.W.; Klymko, T.;
KBBPPS - Overview of current relevant sampling and biogenic carbon standards on global level
ECN-E--13-035 EN juni 2013; 66 pag.
 
Tilburg, X. van; Bristow, S.; Röser, F.; Escalante, D.; Fekete, H.;
Status Report on Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's) Mid-year update June 2013
ECN-E--13-034 EN juni 2013; 28 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Pollitt, H.; Wetzels, W.; Chewpreecha, U.; Koutstaal, P.R.;
Splitting the EU ETS: strengthening the scheme by differentiating its sectoral carbon prices
ECN-E--13-008 EN mei 2013; 138 pag.
 
Drift, A. van der;
Biomass gasification in the Netherlands
ECN-E--13-032 NL mei 2013; 34 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Boonekamp, P.G.M.; Summerton, P.; Pollitt, H.; Billington, S.;
Investing EU ETS auction revenues into energy savings
ECN-E--13-033 EN mei 2013; 75 pag.
 
Ozdemir, O.; Joode, J. de; Koutstaal, P.R.; Hout, M. van;
Discussion Paper: Generation Capacity Investments and High Levels of Renewables. The Impact of a German Capacity Market on Northwest Europe
ECN-E--13-030 EN mei 2013; 34 pag.
 
Lensink, S.M.; Wassenaar, J.A.; Groen, B. in 't; Taris, A.; Faasen, C.J.; Hekkenberg, M.; Mozaffarian, M.; Beurskens, L.W.M.; Lako, P.; Zuijlen, C.L. van;
Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie
ECN-E--13-024 NL mei 2013; 58 pag.
 
Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
ECN-E--13-019 NL april 2013; 30 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der; Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V.;
Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren: de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)
ECN-E--13-021 NL april 2013; 158 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wetzels, W.; Hekkenberg, M.; Smekens, K.E.L.; Plomp, A.J.;
Energie-efficiëntie in de industrie: potentiëlen, barrières en beleid
ECN-E--12-035 NL april 2013; 122 pag.
 
Veen, H.M. van; Overbeek, J.P.; Rietkerk, M.D.A.; Tuel, M.M.A. van; Marsman, H.J.; Motelica, A.; Kreiter, R.; Wienk, I.; Cuperus, P.; Vries, H. de; Bouwstra, J.; Tchoua Ngamou, P.H.; Creatore, A.; Deelman, B.J.; Boom, M. van den;
HybSi® membranen op polymeer dragers voor organische oplosmiddel nanofiltratie
ECN-E--13-015 NL maart 2013; 24 pag.
 
Hekkenberg, M.; Cameron, L.R.; Tilburg, X. van;
Considerations for selecting an additional province for developing a NAMA proposal
ECN-E--13-013 EN maart 2013; 12 pag.
 
Weijers, E.P.; Rocca, S.; Verheggen, B.;
Carbonaceous aerosol: where is it coming from?
ECN-E--13-001 EN maart 2013; 45 pag.
 
Walspurger, S.; Dijk, H.A.J. van;
EDGAR CO2 purity: type and quantities of impurities related to CO2 point source and capture technology: a Literature study
ECN-E--12-054 EN maart 2013; 48 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Kroon, P.;
Policy options to reduce passenger car CO2 emissions after 2020
ECN-E--13-005 EN maart 2013; 35 pag.
 
Weijers, E.P.; Rodink, R.; Hensen, A.;
Meten aan verwaaiend stof bij kolenoverslag in het Amsterdams havengebied
ECN-E--12-059 NL februari 2013; 43 pag.
 
Nieuwenhout, F.D.J.; Brand, A.J.;
The impact of wind power on APX day-ahead electricity prices - VVM-Intermittency project
ECN-E--13-010 EN februari 2013; 62 pag.
 
Bleeker, A.; Hensen, A.; Rougoor, C.;
Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond
ECN-E--13-007 NL februari 2013; 102 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.;
Evaluation of realised energy savings with simulation models, a new policy tool for the Netherlands
ECN-E--13-004 EN februari 2013; 44 pag.
 
Boorsma, K.;
Power and loads for yawed flow conditions
ECN-E--12-047 EN januari 2013; 65 pag.
 
Boorsma, K.;
Heat and Flux
ECN-E--12-048 EN januari 2013; 51 pag.
 
Hekkenberg, M.; Lensink, S.M.;
16% hernieuwbare energie in 2020 – wanneer aanbesteden?
ECN-E--13-006 NL januari 2013; 43 pag.
 
Koutstaal, P.R.; Gerdes, J.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Effecten invoering producententarief
ECN-E--12-032 NL 2013; 27 pag.