ECN publication
Title:
Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen: Impact Assessment voor NL
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 27-8-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--13-041 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
56 Download PDF  

Abstract:
Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een impact assessment gemaakt van het voorstel voor de richtlijn voor de Nederlandse situatie. Overall is de conclusie dat de inschattingen voor Nederland in het kader van de richtlijn over omvang van benodigde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de hoogte van de investeringskosten redelijk goed overeenkomen met overheidsdoelstellingen en verwachtingen van marktpartijen hierover. Gegeven alle onzekerheden over aantallen en exacte kosten wordt geconcludeerd dat tot eind 2020 ordegrootte 400 M€ nodig is voor investeringen in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Dit is echter slechts een deel van de investeringen die samenhangen met de richtlijn. Realisatie van doelstellingen vergt ook stimulering van toepassingen voor alternatieve brandstoffen en financiering van de onrendabele top in de exploitatie van infrastructuren. Omdat kosten die hiermee samenhangen lastig op voorhand zijn te bepalen is het van belang om flexibiliteit te behouden in doelstellingen voor omvang en snelheid van realisatie van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Een resultaatverplichting voor realisatie van een hoeveelheid infrastructuur voor een bepaalde datum zoals beoogd door de richtlijn is in dit opzicht niet gunstig.


Back to List