Publications of type ECN publication in 2000.
Brand, A.J.; Garrel, A. van; Snel, H.; Rozendal, D.; Houwink, R.; Rooij, R.J.P.O.M. van; Timmer, W.A.;
Voorstudie radiale stroming in overtrek
ECN-C--00-002 NL december 2000; 60 pag.
 
Boots, M.G.; Schaeffer, G.J.; Zoeten, C. de; Mitchell, C.; Anderson, T.; Morthorst, P.E.; Nielsen, L.; Gual, M.; Del Rio, P.; Cadenas, A.; Hernandez, F.; Kühn, I.; Bräuer, ; Stronzik, M.;
INTRACERT : inception report: the role of an integrated tradable green certificate system in a liberalising market
ECN-C--00-085 EN december 2000; 167 pag.
 
Comans, R.N.J.;
Development of standard leaching tests for organic pollutants in soils, sediments and granular waste materials : progress report
ECN-C--00-094 EN december 2000; 80 pag.
 
Lafleur, M.C.C.; Wentink, C.H.M.;
Een milieubewuste keuze van verlichtingssystemen voor kantoren : een handreiking voor gebouwbeheerders
ECN-C--00-102 NL december 2000; 29 pag.
 
Lafleur, M.C.C.; Wentink, C.H.M.;
De milieu-effecten van verlichtingssystemen in kantoren
ECN-C--00-104 NL december 2000; 54 pag.
 
Koopmans, B.T.;
Invloed van stedenbouwkundige thema's op de energievisie
ECN-C--00-116 NL december 2000; 112 pag.
 
Weijers, E.P.; Hensen, A.; Erisman, J.W.; Wilde, H.P.J. de; Cnubben, P.A.J.P.;
Het energieke wegdek : inventarisatie van duurzame mogelijkheden van energieopwekking langs de snelweg
ECN-C--00-118 NL december 2000; 56 pag.
 
Nauta, J.P.;
Monitoring protocol 'aluminium lekverliezen'
ECN-C--00-120 NL december 2000; 39 pag.
 
Nauta, J.P.;
Monitoring aluminium lekverliezen 1998
ECN-C--00-121 NL december 2000; 29 pag.
 
Korobitsyn, M.A.; Berkel, F.P.F. van; Christie, G.M.;
Final report: Novem contract no. 219.401-0012 : SOFC as a gas separator
ECN-C--00-122 EN december 2000; 63 pag.
 
Overbeek, J.P.;
LCC-studie spoilers voor transportvoertuigen: BIOLICHT project
ECN-C--00-123 NL december 2000; 47 pag.
 
Kamphuis, I.G.; Warmer, C.J.; Sweet, P.; Olsson, M.; Akkermans, H.;
Deliverable D7 : PLC service business model development and market survey instrument (final version, 29 december 2000). PALAS - Powerline as an Alternative Local AccesS IST-1999-11379
ECN-C--01-037 EN december 2000; 46 pag.
 
Kroon, P.; Rijkers, F.A.M.; Beeldman, M.;
Mogelijke effecten van NOx-beleid op het warmtekrachtpotentieel : een analyse van de invloed van bestrijdingskosten op de rentabiliteit van warmtekracht
ECN-C--00-111 NL december 2000; 50 pag.
 
Ree, R. van; Ouden, A.C.B. den; Korobitsyn, M.A.; Dijkstra, J.W.; Mozaffarian, M.;
Restgassen in Nederland : huidige toepassingen en alternatieve energiebesparende toepassingsmogelijkheden
ECN-C--99-066 NL december 2000; 81 pag.
 
Ybema, J.R.; Cloin, J.; Nieuwenhout, F.D.J.; Hunt, A.C.; Kaufman, S.L.;
Towards a streamlined CDM process for solar home systems : emission reductions from implemented systems and development of standardised baselines
ECN-C--00-109 EN november 2000; 32 pag.
 
Ybema, J.R.;
Towards a streamlined CDM process for solar home systems : case studies in selcted countries
ECN-C--00-110 EN november 2000; 73 pag.
 
Hensen, A.;
Op zoek naar onbekende bronnen van broeikasgassen
ECN-C--00-112 NL november 2000; 49 pag.
 
Strijk, G.G.J.; Schuring, E.W.;
Materiaalselectie onderzoek voor ECO-II van de Gemeentelijke Afvalverwerking Amsterdam (GDA)
ECN-C--00-113 NL november 2000; 59 pag.
 
Boerrigter, H.;
Implementation of thermal processes for feedstock recycling of bromine and antimony, with energy recovery, from plastics Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Phase 1: literature survey/status update, evaluation, and ranking of combustion, gasification, and pyrolysis based technologies
ECN-C--00-114 EN november 2000; 68 pag.
 
Beeldman, M.;
Synergy in the approch to climate change and acidification : perspectives for energy and mobility in the Netherlands in 2030. Background report to the fifth National Environmental Outlook and the Netherlands fourth National Environmental Policy Plan
ECN-C--00-106 EN november 2000; 38 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Burger, H.;
CO2-score bedrijven en gemeenten : ontwikkeling methodiek voor het United Air Fund
ECN-C--00-107 NL november 2000; 30 pag.
 
Ree, R. van; Korbee, R.; Eenkhoorn, S.; Lange, T.J. de; Groenendaal, B.J.;
Mee-/bijstookpotentieel biomassa in kolencentrales en aardgas-gestookte installaties: bepaling van de milieutechnische- en financieel-economische haalbaarheid
ECN-C--00-103 NL november 2000; 176 pag.
 
Sijpheer, N.C.; Helden, W.G.J. van;
Energieprestatie van het kantoorgebouw van bouwbedrijf Noordersluis
ECN-C--00-096 NL november 2000; 16 pag.
 
Hilten, O. van; Gerlagh, T.;
Bedrijfseconomische en beleidsmatige evaluatie van elektriciteits- en warmteopwekking uit afval en biomassa : deelrapport taak 3 van het Marsroute-project
ECN-C--00-100 NL november 2000; 107 pag.
 
Dijkstra, J.W.; Faber, A.J.; Koch, H.J.; Langreck, J.; Marel, H.J. van der; Zuijlen, A.J.H.G. van; Rohn, N.;
Visibility study herak : heat recovery
ECN-C--00-101 EN november 2000; 56 pag.
 
Groenendaal, B.J.; Lange, T.J. de; Lako, P.; Roosmalen, J.A.M. van; Tool, C.J.J.; Wild - Scholten, M.J. de;
Critical success factors for the large-scale introduction of grid-connected photovoltaic systems : a survey focusing on the non-technical aspects
ECN-C--00-086 EN november 2000; 76 pag.
 
Brink, R.W. van den; Verhaak, M.J.F.M.; Gent, M.M.C.; Smit, A.W.;
Direct catalytic decomposition and hydrocarbon-assisted catalytic reduction of N2O in the nitric acid industry
ECN-C--00-087 EN november 2000; 31 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.; Mikula, L.; Herich, S.; Bella, M.;
Barriers to combined heat and power production in the Czech and Slovak Republics
ECN-C--00-042 EN november 2000; 133 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.;
Combined heat and power action plan : policy action plan for promotion of combined heat and power production in the Czech Republic to 2010
ECN-C--00-043 EN november 2000; 40 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.; Mikula, L.; Herich, S.; Bella, M.;
Combined heat and power action plan : policy action plan for promotion of combined heat and power production in the Slovak Republic to 2010
ECN-C--00-044 EN november 2000; 30 pag.
 
Bremmers, P.; Veltman, A.T.; Fernhout, J.T.;
Energieverbruik in openbare verlichting en verkeersregelinstallaties : eindrapportage openbare verlichting
ECN-C--00-095 NL oktober 2000; 24 pag.
 
Gielen, D.J.; Bos, A.J.M.; Feber, M.A.P.C. de; Gerlagh, T.;
Biomass for greenhouse gas emission reduction task 8 : optimal emission reduction strategies for Western Europe
ECN-C--00-001 EN oktober 2000; 161 pag.
 
Menkveld, M.; Heinink, H.;
Energiebesparing in het MKB : de rol van branche organisaties
ECN-C--00-093 NL oktober 2000; 83 pag.
 
Ligthart, F.A.T.M.; Sijpheer, N.C.;
Installatieconcept voor villa's in het Burgemeester Kootpark te Uithoorn: duurzaam comfort
ECN-C--00-072 NL oktober 2000; 32 pag.
 
Verkerk, L.P.; Kaan, H.F.;
Renovatieconcepten voor eengezins doorzonwoningen
ECN-C--00-052 NL oktober 2000; 64 pag.
 
Schuring, E.W.; Hofmans, H.E.;
Metallographic characterisation of EUROFER97 plate and bar materials
ECN-C--00-108 EN oktober 2000; 22 pag.
 
Bosch, A. van den; Arkel, W.G. van; Scheepers, M.J.J.; Volkers, C.H.; Hendriksen, P.; Elst, D.A.M.M.;
Het Audi duo concept in de praktijk : milieuprestaties en de kansen en belemmeringen voor marktintroductie, bepaald in het Demonstratieproject Audi duo
ECN-C--00-073 NL september 2000; 149 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Definitiestudie kennisinstrumentarium voor energie en emissies : verkenning naar de opbouw van een gezamenlijke kennisstructuur voor RIVM en ECN [ECN-RIVM/00-002]
ECN-C--00-082 NL september 2000; 43 pag.
 
Ligthart, F.A.T.M.; Verhoog, S.M.; Gilijamse, W.;
Lange termijn energievisie op Parkstad, Amsterdam
ECN-C--00-091 NL september 2000; 53 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Jeeninga, H.;
Leefstijl en huishoudelijk energieverbruik: een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen leefstijl en energieverbruik bij bewoners van energiezuinige woningen
ECN-C--00-083 NL augustus 2000; 38 pag.
 
Dinkelbach, L.; Meijden, C.M. van der; Brenneisen, L.M.; Strating, S.D.; Geleijn, M.; Wubbe, R.;
GASREIP: GASREIniging en Prime mover design: fase A: realisatie en beproeving van een basisconfiguratie ten behoeve van biomassa warmte-kracht koppeling
ECN-C--00-084 NL augustus 2000; 32 pag.
 
Drift, A. van der; Kant, H.F. de; Rajani, J.B.;
Commercialisation BIVKIN-based gasification technology: non-confidential version
ECN-C--00-080 EN augustus 2000; 56 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Rietra, R.P.J.J.; Mulder, E.;
Evaluatie van de gevolgen van aanpassing van de pH van de uitloogvloeistof in de uitloognormen NEN 7343, 7345 en 7349
ECN-C--00-081 NL augustus 2000; 27 pag.
 
Wijnands, L.A.;
Ontwikkeling van hoogwaardige aansluitingen van glas, kozijn en omliggende constructie
ECN-C--00-075 NL augustus 2000; 162 pag.
 
Twisk, J. van; Borg, N.J.C.M. van der; Groeman, J.F.;
De werking van Nederlandse PV-inverters in gebieden met lage netspanning : een voorstudie
ECN-C--00-076 NL augustus 2000; 23 pag.
 
Hendriks, H.B.; Dam, J.J.D. van;
Normontwikkeling windenergie : een verslag van de werkzaamheden in 1999
ECN-C--00-049 NL augustus 2000; 222 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Rietra, R.P.J.J.; Hoede, D.;
Evaluation of leaching behaviour of selected wastes designated as hazardous by means of basic characterisation tests
ECN-C--00-050 EN augustus 2000; 155 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Cnubben, P.A.J.P.;
Verkennende evaluatie kwaliteitsbeïnvloeding poederkoolvliegas : bijstoken van biomassa in een poederkoolcentrale of bijmenging van biomassa-assen met poederkoolvliegas
ECN-C--00-058 NL augustus 2000; 88 pag.
 
Dekker, J.W.M.; Jongh, J.A. de; Jongh-Versteegh, G.C. de; Bakker, L.;
Evaluation of the 9th international course on implementation of wind energy, ECN, April 3-15, 2000
ECN-C--00-066 EN juli 2000; 41 pag.
 
Eikelboom, J.A.; Jansen, M.J.;
Characterisation of PV modules of new generations : results of tests and simulations
ECN-C--00-067 EN juli 2000; 20 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Raad, A. de;
Warmtepompen en zonneboilers in de stad van de zon: financiering en rendabiliteit
ECN-C--00-070 NL juli 2000; 33 pag.
 
Erisman, J.W.;
Review of the pan-European monitoring programme on forest ecosystems
ECN-C--00-071 EN juli 2000; 43 pag.
 
Mosquera, J.; Hensen, A.; Bulk, W.C.M. van den; Vermeulen, A.T.; Erisman, J.W.; Möls, J.J.;
NH3 flux measurements at Schagerbrug and Oostvaardersplassen, the Dutch contribution to the GRAMINAE experiment
ECN-C--00-079 EN juli 2000; 53 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Synergie in de aanpak van klimaatverandering en verzuring : oplossingsrichtingen voor energie en mobiliteit in 2030. Achtergrondrapport bij de vijfde Nationale Milieuverkenning ter voorbereiding op het vierde Nationaal Milieubeleidsplan [ECN-RIVM/00-001]
ECN-C--00-074 NL juli 2000; 39 pag.
 
Veltman, A.T.; Fernhout, J.T.;
Energieverbruik in openbare verlichting en verkeersregelinstallaties : eindrapport verkeers-regel-installaties
ECN-C--00-025 NL juli 2000; 31 pag.
 
Arkel, W.G. van;
De 'grijze' bijdragen aan StatLine : synthese van CBS-data en ECN-kennis met betrekking tot omzetting en verbruik van energie
ECN-C--00-017 NL juli 2000; 40 pag.
 
Lugten, P.E.; Jansen, D.; Burgt, M.J. van der; Carp, A.;
Assessment of carbon-rejection processes as a method of CO2 abatement: IEA Greenhouse Gas R&D Programme United Kingdom
ECN-C--00-035 EN juni 2000; 47 pag.
 
Dogger, J.D.; Nieuwenhout, F.D.J.; Vervaart, M.R.; Jansen, J.C.; Linden, N.H. van der; Lafleur, M.C.C.; Lasschuit, P.E.;
Life-cycle analysis and optimisation of solar home systems : interim report over 1999 of ENGINE project 74513
ECN-C--00-047 EN juni 2000; 34 pag.
 
Kamphuis, I.G.; Warmer, C.J.; Ottoson, H.; Lindell, G.; Sweet, P.; Akkermans, H.; Dickinson, J.; Hines, D.; Nicholson, P.;
Deliverable D5 : state of the art and initial analysis of PLC services
ECN-C--00-092 EN juni 2000; 59 pag.
 
Selow, E.R. van; Luijten, G.B.;
Off-gas treatment system : feasibility study for Nitta Corporation of Holland B.V.
ECN-C--00-068 EN juni 2000; 32 pag.
 
Overbeek, J.P.;
Verwerkingstechnieken voor spoilers van glas- en natuurvezel versterkte kunststoffen
ECN-C--00-069 NL juni 2000; 28 pag.
 
Ree, R. van; Gerlagh, T.; Groenendaal, B.J.; Dinkelbach, L.; Doorn, J. van; Hemmes, K.;
Kritische succesfactoren biomassa : identificatie/specificatie kritische succesfactoren bij de ontwikkeling en de marktintroductie van biomassaconversiesystemen voor de productie van elektriciteit en/of warmte en/of gasvormige/vloeibare secundaire energiedragers
ECN-C--99-061 NL juni 2000; 85 pag.
 
Lindenburg, C.; Hegberg, T.;
PHATAS-IV user's manual : Program for Horizontal Axis wind Turbine Analysis and Simulation, version IV
ECN-C--99-093 EN juni 2000; 135 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Heinink, H.;
Effectiviteit energiepremies : analyse voor het huishoudelijk verbruik tot 2010
ECN-C--00-062 NL mei 2000; 54 pag.
 
Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Optimale energie-infrastructuur voor de nieuwbouwlocatie Bongerd/Zijkanaal I in Amsterdam-Noord
ECN-C--00-064 NL mei 2000; 23 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 1999 : Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 5'
ECN-C--00-053 EN mei 2000; 74 pag.
 
Hilten, O. van; Battjes, J.J.; Dijkstra, J.W.; Hemmes, K.; Kaal, M.B.T.; Lako, P.; Nahuis, R.; Raad, A. de;
Energietechnologie in het spanningsveld tussen klimaatbeleid en liberalisering
ECN-C--00-020 NL mei 2000; 92 pag.
 
Bulder, B.H.; Dam, J.J.D. van;
European windturbine testing procedure developments SMT 4-CT96-2116 : blade testing methods subtask 2
ECN-C--00-055 EN april 2000; 79 pag.
 
Hensen, A.;
Methaanemissie van de deponie Nauerna : november 1999
ECN-C--00-056 NL april 2000; 29 pag.
 
Dam, J.J.D. van;
Full scale testing of a Nedwind NW25 rotor blade
ECN-C--00-057 EN april 2000; 53 pag.
 
Comans, R.N.J.; Zomeren, A. van; Sloot, H.A. van der; Filius, J.;
Karakterisering organische stof: haalbaarheidsstudie naar genormaliseerde methoden voor de bepaling van de beschikbaarheid en rol van organische stof in grond, afval- en bouwstoffen m.b.t. verhoging van de uitloging van slecht water-oplosbare verontreinigingen
ECN-C--00-060 NL april 2000; 82 pag.
 
Brink, H.M. ten;
Sampling of PM10 at high relative humidity
ECN-C--00-061 EN april 2000; 17 pag.
 
Neeft, J.P.A.;
Stookgasreiniging : een overzicht van kennis en faciliteiten bij ECN
ECN-C--00-023 NL maart 2000; 16 pag.
 
Hulle, F.J.L. van; Nath, C.; Eriksson, C.; Vionis, P.S.;
Experience of wind turbine manufacturers with wind turbine certification: report of subtask A1 of project EWTC
ECN-C--00-024 EN maart 2000; 21 pag.
 
Linden, N.H. van der; Ybema, J.R.; Beeldman, M.; Rooijen, S.N.M. van;
Potentiëlen en kosten van broeikasgasreductie in binnen- en buitenland : een samenvattende analyse
ECN-C--00-015 NL maart 2000; 23 pag.
 
Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Jansen, J.C.; Kroon, P.; Ormel, F.T.; Schaeffer, G.J.; Sijm, J.P.M.;
Beleidsopties voor CO-2-emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt
ECN-C--00-048 NL maart 2000; 60 pag.
 
Schaeffer, G.J.; Boots, M.G.; Mitchell, C.; Timpe, C.; Cames, M.; Anderson, T.;
Options for design of tradable green certificate systems
ECN-C--00-032 EN maart 2000; 88 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Arkel, W.G. van;
Milieukosten van genomen besparingsmaatregelen
ECN-C--00-045 NL maart 2000; 95 pag.
 
Brink, H.M. ten; Keuken, M.P.;
Ultrafine particles and carbon from road traffic emissions : a literature study [TNO-MA-161]
ECN-C--00-037 EN maart 2000; 38 pag.
 
Even, A.; Brink, H.M. ten;
Schatting van de bijdrage van secundair organisch materiaal aan PM10
ECN-C--00-038 NL maart 2000; 25 pag.
 
Weijers, E.P.; Brink, H.M. ten; Schaap, M.;
Estimations of the background concentrations of PM10 and sulphate on the Northern Hemisphere
ECN-C--00-039 EN maart 2000; 29 pag.
 
Erisman, J.W.; Vries, W. de; Kros, J.; Oenema, O.; Eerden, L.J. van der; Zeijts, H. van;
Analyse van de stikstofproblematiek in Nederland : een eerste verkenning
ECN-C--00-040 NL maart 2000; 69 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Ormel, F.T.; Martens, J.W.; Rooijen, S.N.M. van; Voogt, M.H.; Wees, M.T. van; Zoeten-Dartenset, C. de;
Kyoto mechanisms : the role of joint implementation, the clean development mechanism and emissions trading in reducing greenhouse gas emissions
ECN-C--00-026 EN maart 2000; 54 pag.
 
Dinkelbach, L.;
Thermochemical conversion of willow from short rotation forestry
ECN-C--00-028 EN februari 2000; 21 pag.
 
Ligthart, F.A.T.M.; Kaan, H.F.;
ECN-Nieuwbouw op weg naar 0-energie
ECN-C--00-030 NL februari 2000; 22 pag.
 
Ligthart, F.A.T.M.; Koene, F.G.H.;
Het functioneren van stralingsbranders in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar
ECN-C--00-031 NL februari 2000; 29 pag.
 
Bos, A.J.M.; Bosch, A. van den; Mallant, R.K.A.M.;
Marktkansen voor brandstofcellen in bedrijfsvoertuigen, deel 1 : beleid
ECN-C--00-033 NL februari 2000; 64 pag.
 
Snijders, W.; Mallant, R.K.A.M.; Berkhout, P.D.; Sloetjes, E.W.;
Marktkansen voor brandstofcellen in bedrijfsvoertuigen: deel 2: techniek
ECN-C--00-034 NL februari 2000; 83 pag.
 
Schuring, E.W.; Correia, L.A.;
Koude plasmadepositie voor het aanbrengen van deklagen: een verkennende studie
ECN-C--00-021 NL februari 2000; 29 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Rijkers, F.A.M.; Battjes, J.J.;
Toekomst warmtekrachtkoppeling : actualisatie betreffende tarieven DTe en REB
ECN-C--00-022 NL februari 2000; 14 pag.
 
Overbeek, J.P.;
LCA spoiler voor transportvoertuigen : glas- of natuurvezelbasis?
ECN-C--00-004 NL februari 2000; 72 pag.
 
Ybema, J.R.; Jansen, J.C.; Ormel, F.T.;
Project definition and introduction to some key concepts and issues : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries [CICERO-WP-1999:12]
ECN-C--00-010 EN februari 2000; 16 pag.
 
Ringius, L.; Torvanger, A.; Underdal, A.;
Burden differentiation: fairness principles and proposals : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries (CICERO-WP 1999:13)
ECN-C--00-011 EN februari 2000; 32 pag.
 
Ybema, J.R.; Battjes, J.J.; Jansen, J.C.; Ormel, F.T.;
Burden differentiation: GHG emissions, undercurrents and mitigation costs : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries [CICERO-WP-1999:14]
ECN-C--00-012 EN februari 2000; 36 pag.
 
Torvanger, A.; Ringius, L.;
Burden differentiation: criteria for evaluation and development of burden sharing rules : CICERO working paper 2000:1
ECN-C--00-013 EN februari 2000; 9 pag.
 
Ligthart, F.A.T.M.; Kaan, H.F.;
Energievisie Schalkwijk 2000
ECN-C--00-115 NL februari 2000; 53 pag.
 
Feber, M.A.P.C. de; Gielen, D.J.;
Biomass for greenhouse gas emission reduction task 7 : energy technology characterisation
ECN-C--99-078 EN 2000; 49 pag.
 
Neeft, J.P.A.;
Teren uit pyrolyse en vergassing van biomassa en reststromen: definities, vorming, eigenschappen, bemonstering en analyse
ECN-C--99-102 NL 2000; 67 pag.
 
Borg, N.J.C.M. van der; Jansen, M.J.;
Technische monitoring van PV-systemen te Apeldoorn : periode september 1997 - september 1999
ECN-C--00-005 NL 2000; 39 pag.
 
Hensen, A.;
Evaluatie van de methaanemissie van de deponie Braambergen
ECN-C--00-006 NL 2000; 33 pag.
 
Brink, R.W. van den; Verhaak, M.J.F.M.; Lijssel, J.W.N. van; Gent, M.M.C.;
Catalytic destruction of N2O in the nitric acid industry : executive summary
ECN-C--00-003 NL 2000; 19 pag.
 
Kaan, H.F.; Pernot, C.E.E.;
Proefopstelling PV-geïntegreerde zonwering
ECN-C--00-016 NL 2000; 18 pag.
 
Woude, R.R. van der; Groot, A. de; Ruijg, G.J.; Noord, M. de; Lako, P.; Gilijamse, W.; Boer, B.J. de; Jong, M.J.M.;
Vernieuwende concepten voor lokale duurzame energiesystemen : eindverslag
ECN-C--00-018 NL 2000; 94 pag.
 
Vervaart, M.R.; Nieuwenhout, F.D.J.;
Solar home systems : manual for design and modification of solar home system components
ECN-C--00-019 EN 2000; 148 pag.