ECN publication
Title:
Voorstudie radiale stroming in overtrek
 
Author(s):
Brand, A.J.; Garrel, A. van; Snel, H.; Rozendal, D.; Houwink, R.; Rooij, R.J.P.O.M. van; Timmer, W.A.
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-12-2000
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--00-002 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
60 Download PDF  

Abstract:
Uit vergelijkingen met metingen aan bladsecties van roterende windturbinebladen is gebleken dat de door rotatie veroorzaakte driedimensionale grenslaageffecten, met name aan de bladwortel, door het computerprogramma RFOIL 2.0 worden overschat. Om de oorzaak hiervan te achterhalen zijn de vereenvoudigende benaderingen geïnventariseerd en is een afschatting gedaan van hun invloed op de stromingssimulatie. Geconcludeerd wordt dat verwaarlozing van de termen uit de driedimensionale grenslaagvergelijkingen niet gerechtvaardigd is en dat een betere overeenstemming met metingen verwacht mag worden na aanpassing van de grenslaag sluitingsrelaties.


Back to List