ECN publication
Title:
Benchmark testen van ISL2 v6.00
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 13-8-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--13-038 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
24 Download PDF  

Abstract:
Luchtverontreiniging langs wegen is een groot probleem in Nederland. Op vele plekken werden in het verleden de normen, vastgesteld in de Europese richtlijnen, niet gehaald. Ook in de toekomst zal dat niet overal het geval kunnen zijn. Metingen zijn duur en hebben weinig voorspellende waarde. Ook zijn de concentraties in de lucht heel variabel in ruimte en tijd zodat heel veel metingen over langere tijd nodig zijn. Goedkopere metingen bestaan maar zijn onvoldoende nauwkeurig. Om goed en kosteneffectief vast te kunnen stellen waar de normen overschreden (zullen) worden zijn computermodellen onmisbaar. Vervolgens kunnen maatregelen voorgesteld, geƫvalueerd met modellen en na gebleken effectiviteit ook daadwerkelijk genomen worden. De modellen zijn gebaseerd op rekenregels die weer getoetst zijn aan metingen. Alle modellen hebben een beperkt werkingsgebied. De rekenregels en het werkingsgebied voor de modellen die gebruikt worden binnen het wettelijk kader van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) (ref) zijn samengevat in de tekst van het RBL. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken alle bevoegde gezagen samen om jaarlijks de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen en maatregelen te nemen en te toetsen. Het modelinstrumentarium is daarbij een essentiƫle tool.


Back to List