ECN publication
Title:
Gebruik van simulatie-tools bij de integratie van energiebesparende componenten in gebouwen in de huidige ontwerppraktijk : rapportage enquêtes
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-6-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-060 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
64 Download PDF  

Abstract:
Deelrapportage in het kader van het promotie-onderzoek 'Integratie vanenergiebesparende componenten in bestaande gebouwconcepten', uitgevoerd bij de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Sector Bouwfysica in samenwerking met ECN, Groep Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving. Doel van dit promotie-onderzoek is het ontwikkelen van een ontwerpondersteunend hulpmiddel om tijdens het ontwerpproces tot een onderbouwde keuze van energiebesparende componenten (EBC's) te komen. In dit rapport wordt over een enquête gerapporteerd die tot doel heeft om de huidige ontwerppraktijk qua kiezen van EBC's en gebruik rekenprogramma's in kaart te brengen. ==== The aim of the doctoral research is to develop tools that support the design of energy efficient buildings. In another report three cases are outlined in which the decision making process for the design of energy efficient buildings and the choice for energy saving components is simulated. All three cases concern the design of office buildings: (1) polder board (Hoogheemraadschap) of Rijnland, Leiden, Netherlands; (2) building 42 of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) in Petten, Netherlands; and (3) a dynamic office building of a division of the Dutch railway company NS in Haarlem, Netherlands. In this report the results of a survey are presented. The aim of the survey was to analyze current practice in the selection of energy saving components and to study the role of computational tools in supporting that selection. 28 refs.


Back to List