ECN publication
Title:
Energieadvies Aannemingsbedrijf Reek B.V. : koele lucht uit de bodem
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-7-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-062 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
27 Download PDF  

Abstract:
Voor de nieuwbouw van Aannemingsbedrijf Reek B.V. is gezocht naar toepassingvan energiebesparende technieken bij het bereiken van een comfortabel binnenklimaat. Om oververhitting van de kantoorruimtes in de zomer te voorkomen is door ECN het voorstel gedaan om te werken met een passief koelsysteem, dat de ventilatielucht koelt met behulp van in de bodem opgeslagen koude. Hierdoor wordt het gebruik van airconditioners vermeden, waardoor een aanzienlijke besparing wordt bereikt op het energiegebruik. Voor het dimensioneren van het bodemsysteem is gebruik gemaakt van een tweetal mathematische modellen. Met een eenvoudig statisch model kan snel worden berekend wat het effect op het koelvermogen is van buislengte, buisdiameter, luchtdebiet etc. Met een uitgebreider, dynamisch model kan vervolgens het bodemsysteem gedurende een periode van meerdere jaren worden doorgerekend. Het blijkt dat het bodemsysteem een koelvermogen van ca. 19 kW kan leveren bij een luchtdebiet van 1 m3/s. Bij dat debiet kan er naar schatting 18.000 kWh per jaar aan koude aan de bodem worden onttrokken. De SPF (Seasonal Performance Factor), gedefinieerd als het (jaargemiddeld) aantal delen koude, dat met één deel elektriciteit (voor de ventilatoren) kan worden onttrokken, bedraagt bij dat debiet 20-30, afhankelijk van de uitvoering van het bodemsysteem. Bij lagere debieten en navenant lager koelvermogen, kan de SPF oplopen tot boven de 100. Het bodemsysteem blijkt daarmee een zeer energie-efficiënt koelsysteem. Het concept is uitgewerkt in een opzet voor een ventilatie- en koelsysteem voor het nieuwe pand van Reek B.V. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van bodemkoeling en een warmteterugwin-unit. Tevens is een regelstrategie voorgesteld, die het comfort in het kantoor waarborgt, en die ervoor zorgt dat de bodem voldoende wordt geregenereerd. Het blijkt dat de benodigde investeringen voor dit systeem hoger zijn dan die voor een conventioneel systeem (met een airconditioning unit voor de koeling). Echter, door de efficiënte werking van het bodemsysteem (rekening houdend met de kosten van regeneratie) verdient het systeem zich in 3 tot 5 jaren terug (afhankelijk van de uitvoering).


Back to List