ECN publication
Title:
Energieverbruik van energiezuinige woningen. Effecten van gedrag en besparingsmaatregelen op de spreiding in en de hoogte van het reële energieverbruik
 
Author(s):
Jeeninga, H.; Uyterlinde, M.A.; Uitzinger, J.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-10-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-072 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
106 Download PDF  

Abstract:
No summary available.


Back to List