ECN publication
Title:
Korte termijn voorspelling van de opbrengst van PV-systemen
 
Author(s):
Borg, N.J.C.M. van der; Berg, W.D. van den
 
Published by: Publication date:
ECN Solar Energy 1-12-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-128 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
17 Download PDF  

Abstract:
In de Elektriciteitswet is vastgelegd dat elke ?programmaverantwoordelijke? dagelijks zijn prognose van de elektriciteitsleverantie (het ?programma?) kenbaar dient te maken aan TenneT, de landelijke netbeheerder. Om deze reden is een onderzoek gestart dat gericht is op het ontwikkelen van een methode voor het opstellen van de verwachte uurwaarden van de energieproductie van een PV-systeem voor de komende dag.De methoden die onderzocht zijn, zijn gebaseerd op instralingsverwachtingen (meteomethode), historische gegevens (persistentiemethode) en combinaties daarvan (combimethoden). Door gemeten gegevens met hun verwachtingswaarden te vergelijken is het volgende geconcludeerd:  Bij het gebruik van de meteo-methode voor het opstellen van de verwachting van de uurlijkse dagpatronen van de energieproductie van een PV-systeem wordt de onzekerheid gedomineerd door de onzekerheid van het verwachte uurpatroon van de horizontale instraling nabij het PV-systeem.  De persistentiemethode presteert niet heel veel slechter dan de meteo-methode.  De beste resultaten zijn verkregen door het toepassen van een methode waarbij de meteo- en persistentiemethoden gecombineerd worden. Hierbij worden de gemiddelde dagpatronen van de energieproductie over de afgelopen dagen gebruikt als verwachting van het relatieve dagpatroon van de energieproductie voor de te voorspellen dag. De normering naar het absolute dagpatroon wordt uitgevoerd met behulp van de verwachte (of gemeten) dagintegralen van de instraling van de afgelopen dagen en de verwachte dagintegraal van de te voorspellen dag.


Back to List