ECN publication
Title:
Energieprogramma voor bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2, Alkmaar
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-11-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-002 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
37 Download PDF  

Abstract:
De hoge ambitie van 50% CO,-reductie die door de gemeente Alkmaar wordt gesteld bij de realisatie van het bedrijventerrein Boekelermeer is haalbaar door een combinatie van maatregelen. Van deze reductie wordt 60% gerealiseerd door warmtelevering door de Huisvuilcentrale, 20% door plaatsing van windturbines en 20% procent door besparingen op het elektriciteitsverbruik van bedrijven. Het afzetten van proceswarmte aan de industrie gaat tot nu toe zeer moeizaam, terwijl de mogelijkheden voor ruimteverwarming zich nu eenmalig aandienen bij het ontwikkelen van het terrein. Daarom is een verplichte afname voor ruimteverwarming onder strikte voorwaarden gerechtvaardigd. Deze voorwaarden omvatten in ieder geval een tariefstructuur volgens het 'niet meer dan anders' principe en het openhouden van mogelijkheden voor een gasaansluiting voor hoge temperatuur proceswarmte. Verder adviseert ECN om met de bedrijven een verlaging van de EPC af te spreken, zodat het voordeel van de warmtebenutting volledig ten goede komt aan CO2-reductie. Deze EPC-verlaging wordt ingezet voor vermindering van het elektriciteitsverbruik. Het aantrekken van grote warmte-afnemers in de nabije toekomst zal het succes van de warmte-afzet en de daarmee gepaard gaande CO2-reductie sterk bevorderen. Met windenergie kan 20% van de nagestreefde CO2-reductie gerealiseerd worden. Voorwaarde daarbij is dat in het bestemmingsplan de contouren voor windenergie worden opgenomen. Afhankelijk van de gekozen exploitatievorm kunnen de ondernemers profiteren van relatief goedkope groene stroom. Naast de genoemde instrumenten kunnen bij de implementatie van de plannen de Wet milieubeheer, de grondovereenkomst en de energiescan voor bedrijven worden ingezet. Als bij de uitvoering volgens plan wordt gewerkt kan dit bedrijventerrein tot de duurzaamste van Nederland worden gerekend!


Back to List