ECN publication
Title:
Mogelijkheden tot vermindering van de benodigde koelenergie in datahotels. ICT: houd het hoofd koel
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-2-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-017 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
22 Download PDF  

Abstract:
Momenteel verwacht NOVEM een landelijke toename van het elektrisch aansluitvermogentot 300 MW in 2005 veroorzaakt door KT bedrijven, ongeveer gelijk verdeeld over de datahotels en telecomswitches. Wanneer dit vermogen werkelijk door de KT branche wordt benut, dan wordt een hoeveelheid energie gebruikt waarmee ten minste 850.000 eengezinswoningen van elektriciteit zouden kunnen worden voorzien! Dit is ruim 2,5% van het totaal jaarlijks elektriciteitsgebruik in Nederland. De verwachting is dat het dataverkeer en het gebruik van de mobiele telefonie blijft groeien. De ICT branche is en blijft dus een grootgebruiker van energie. Met name de koeling van computerruimten vormt een groot deel van de energievraag. Reductie van de koelvraag door middel van het verhogen van de temperatuur in de computerruimten en het toepassen van vrije koeling resulteert in een lager energiegebruik. In de ICT sector bestaat de angst dat het verhogen van de ruimtetemperatuur een negatief effect heeft op de levensduur van de apparatuur. Naar aanleiding hiervan is een overzicht gemaakt van:

  • de klimaateisen van de computerapparatuur zoals die in de technische specificaties worden vermeid
  • de vermogensopname van de computerapparatuur zoals die in de technische specificaties worden vermeld
  • het werkelijk opgenomen vermogen van de computerappamtuur
  • de energiebesparingen door het verhogen van de ruimtetemperatuur in de computerruimten
  • de energiebesparing door het toepassen van vrije koeling
Het koelen van de computerruimtes op een lagere temperatuur dan 30°C is voor wat de onderzochte apparatuur betreft, niet noodzakelijk. Wanneer een minimale marge van 5°C ten opzichte van de nominale werktemperatuur van de apparatuur wordt aangehouden, kan het energiegebruik van de koelmachines met bijna 60% worden teruggebracht. Dat is ongeveer 13% van het totale energiegebruik. Wanneer tevens vrije koeling wordt toegepast, kan 95% van de energie benodigd voor de koelmachines worden bespaard, ofwel 2 1% op het totale energiegebruik. Het opgenomen vermogen van de computerapparatuur bedraagt circa 23% van het opgestelde vermogen volgens de specificaties. Wanneer de koelinstallatie wordt gedimensioneerd op het opgestelde vermogen van de apparatuur (zoals in de specificaties van de apparatuur staat vermeld), zal de capaciteit van de installatie bijna een factor 5 te groot zijn. De eisen ten aanzien van de relatieve vochtigheid van delucht in de computerruimten voor de apparatuur zijn over het algemeen niet strikt. Veelal ligt deze eis tussen de 10% en 90%. Ont- of bevochtigen kan een grote bijdrage hebben in het energiegebruik voor klimatiseren en is volgens de klimaateisen in de specificaties niet nodig. Praktisch aanvullend onderzoek naar de invloed van een verhoogde omgevingstemperatuur op de betrouwbaarheid van computerapparatuur, kan uitwijzen of de nominaal toelaatbare temperatuur veilig kan worden benut. Het opzetten van een praktijkexperiment is wenselijk. Hiermee kan worden bepaald hoeveel energie bespaard kan worden in een computerruimte door het optimaal benutten van alle beschikbare mogelijkheden.

English abstract
At the moment, the expectation is that the electrical power consumption of the ICT sector in the Netherlands wil1 increase to 300 MW in 2005. A power consumption of 300 MW for the KT equals the electricity use of at least 850,000 Dutch households. Cooling of computer-rooms has a large share (up to 30%) of the total energy use of an KT company. Reduction of the energy used for cooling can be easily achieved by increasing the temperature in the computer-rooms and by applying 'free' cooling. Current practise implies that it is necessary for the computer equipment to cool the computer rooms at a set point of 20/22 °C . An inventory of ambient requirements and power consumption of computer equipment used by ICT companies is given in this report. The main conclusions of this inventory are:

  • Cooling of the computer equipment, which is listed in this inventory, shows that temperatures below 30°C are not required.
  • Humidity demands of the computer equipment are mainly between 10% and 90% RH.
  • Humidifying and dehumidifying to stay within tighter margins is not necessary.
  • The real power consumption of the computer equipment appears to be almost a factor 5 lower than stated in the technical specifications of the equipment.
  • Compared to the situation where the computer room is being cooled at 20°C dividing the computer-room in 3 temperature zones of 30°C, 35°C and 40°C can save: 60% cooling energy for the compressors of the cooling machines; 95% of the cooling energy if free cooling is applied as well.


Back to List