ECN publication
Title:
Geintegreerd PV-zonweringsysteem : ervaringen bij de ontwikkeling van een drietal gebouwgeïntegreerde PV-systemen voor het ECN-gebouw 31
 
Author(s):
Kaan, H.F.; Rijenga, T.H.
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-1-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--02-018 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
31 Download PDF  

Abstract:
Het rapport behandelt de leereffecten van het ontwerp- en realisatieprocesvan een zonweringgeïntegreerde PV-gevel en -dak van het gerenoveerde ECN-gebouw 31 (Algemeen Lab). Met de renovatie is de energieprestatie van het gebouw aanzienlijk verbeterd. De PV-gevel en het PV-dak spelen hierin een cruciale rol. De gevel bevat 546 multikristallijen PV-modules. Boven de gevel is een luifel aangebracht met 156 milti-kristallijne doorzichtmodules, terwijl het dak voorzien is van 456 mono-kristallijne PV-modules. In totaal is het vermogen van de PV-installatie 72 kWp. Voordat het definitieve ontwerp werd vastgesteld, zijn de uitgebreide modelmetingen op schaal en "een op een" uitgevoerd. Hiermee zijn veel onzekerheden weggenomen. De monitoring van de PV-installatie bracht onvermoede gebreken aan het licht. English abstract
The report deals with the findings of the design and realisation process of the refurbishment of ECN Building 31. This 1963 built building is reconstructed, the energy performance has been improved and -in relation to that- a large PV covered sunshading façade, PV awning and PV roof have been contructed. The façade is covered with 546 PV modules; the awning has 156 modules and the roof 456 modules. The total output of the system is 72 kWp. The project was supported by the EU Thermie programme and by the Dutch Novem NOZ-PV programme.


Back to List