ECN publication
Title:
E-Box: een residential gateway voor kostenbesparing en duurzaamheid; integratie internet en ICT-netwerken voor energiebesparingsdiensten: Architectuur en interface beschrijving Energie- en kostenbesparingspotentieel
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-1-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-017 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
52 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport bevat een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van het gebruik van Internet-technologie en kleinschalige ICT- netwerken voor het opzetten van energie- en kosten besparingsdiensten in woningen. Vanuit de context van bestaande energie monitoring en management toepassingen in utiliteitsgebouwen wordt een vertaalslag gemaakt naar woningen.

Aan de hand van een inventarisatie en definitie van een aantal voorbeeldtoepassingen is een globale vereistenspecificatie voor een energiemanagement systeem in woningen opgesteld. In deze vereistenspecificatie blijkt het optimaal koppelen van een datacommunicatie infrastructuur in de woning voor het uitwisselen van boodschappen tussen energie gebruikende systemen, naast een "first-mile"-connectie met de buitenwereld voor het aanleveren van stuurinformatie, via bijvoorbeeld Internet, een essentiƫle randvoorwaarde. Uitgaande van de vereistenspecificatie wordt een mogelijke hardware en software architectuur besproken. Een intelligente "gateway", de E-box, een intermediair, die de externe koppeling van het apparatennetwerk verzorgt, en tevens de sturing van apparaten via het netwerk in de woning op zich neemt, vervult in deze architectuur een sleutelrol. Aan de E-box kan ook een rol worden toegekend voor het meten en actief feedback geven over verbruiken, als aanvulling op of als vervanger voor de stroom- en/of gasmeter in een intelligente meterkast.

De E-Box architectuur is in een werkend simulatie programma is geĆÆmplementeerd. Tevens zijn de tijdsafhankelijke energiekarakteristieken (vraag, aanbod, co-generatie) van systemen in woningen gekarakteriseerd. Aan de hand daarvan is een aantal veelbelovende mogelijkheden van bedrijf van de E-box in kaart gebracht voor bedrijfsscenario's in de zomer- en de wintersituatie. In deze scenario's wordt voor verschuifbare vraag (elektriciteit, warmte) het aanbod van locale duurzame bronnen maximaal gebruikt. Er zijn tevens scenario varianten berekend, waarin de effecten van meer real-time energieprijzen dan de nu gebruikelijke vaste of hoog/laag tarieven, zijn meegenomen. Afhankelijk van de mate waarin de energieprijzen meer op deze marktontwikkelingen zijn afgebeeld, blijkt de kostenbesparing tot zo'n 15 procent te kunnen oplopen. Worden ook mogelijkheden voor buffering van elektriciteit of tariefscenario's op dagen, waarop de APX grote schommelingen vertoonde, meegenomen dan is een kostenbesparing met nog eens een dergelijk percentage haalbaar.

Tot slot komt het businessmodel en eventuele vermarkting van een E-box aan de orde. De periode, waarbinnen een E-box uit energie management opbrengsten terugverdiend kan worden is te bekorten als aansluiting gezocht wordt bij vergelijkbare "energy-near", "narrow-band" service applicaties, die een vergelijkbare infrastructuur nodig hebben. Voor deze integratie speelt het OSG-i (Open Service Gateway initiative)-model, dat door steeds meer software en hardware fabrikanten wordt ondersteund, een belangrijke rol.


Back to List