ECN publication
Title:
Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie; Inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie
 
Author(s):
Reith, J.H.; Jansen, D.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, J.B. van; Groenesteijn, J.W. van
 
Published by: Publication date:
ECN 1-6-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-021 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
66 Download PDF  

Abstract:
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onderonderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologische waterstof- en methaan productie; 2. Identificatie van de visie van de deelnemende onderzoekers ten aanzien van de potentiële betekenis en toepassingen van biologische H2 en CH4 productieprocessen voor duurzame ontwikkeling; R&D issues en kansrijk geachte onderzoeksrichtingen, en mogelijkheden voor bevordering van de verdere ontwikkeling en praktijk implementatie. Onderzoek en expertise op het gebied van biologische waterstof en methaan productie bij Nederlandse kennisinstellingen staan op een hoog peil. Gezien het vóórkomen van zowel gedeelde als complementaire expertise biedt samenwerking tussen de twee werkgebieden een duidelijke toegevoegde waarde. De meerwaarde voor duurzame ontwikkeling betreft met name: hernieuwbare energieproductie (H2, CH4) uit biomassa- en reststromen, het sluiten van nutriënt en waterkringlopen, en de ontwikkeling van goedkope waterstofkatalysatoren voor brandstofcellen en voor de vervanging van chemische reacties (hydrogenering, ?water-gas-shift?) door biologische alternatieven. Belangrijke onderzoeksrichtingen op het gebied van zowel biologische waterstof als methaan productie worden geïdentificeerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de bevordering van de verdere ontwikkeling.

More Information:

Back to List