ECN publication
Title:
Locaties en opwekkosten 6000 Mw offshore windenergie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-10-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-186 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
54 Download PDF  

Abstract:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een aantal activiteiten gestartom knelpunten, die de implementatie van offshore windenergie in de weg kunnen staan, weg te nemen. Een van de activiteiten is de inventarisatie van mogelijke locaties voor windenergie op de Noordzee. Deze studie heeft tot doel om de meest geschikte locaties voor windparken of clusters van windparken aan te wijzen op basis van een evaluatie van de opwekkosten voor twee gevallen: individuele aansluiting van windparken op het Nederlandse hoogspanningsnet of aansluiting via nog te definiƫren aansluitpunten op zee.

Allereerst is er een keuze gemaakt voor de meest waarschijnlijke locaties van aansluitpunten op zee. Deze aansluitpunten op zee bundelen windvermogens tot en met 500 MW en transporteren dit vermogen naar de kust. Vervolgens werd er een indeling van locaties met de laagste opwekkosten gemaakt, zowel inclusief als exclusief kosten van het net op zee. Het resultaat van de studie is een aantal kaarten met mogelijke locaties voor windparken in de NEEZ voor zowel individuele aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet als voor aansluiting op het netwerk op zee, inclusief de uitgerekende opwekkosten van windenergie. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat het net op zee geen economisch schaalvoordeel biedt ten opzichte van het individueel aansluiten van windparken aan het elektrisch netwerk. Wel zullen minder elektrische kabels nodig zijn voor het transport van windenergie aan land indien windparken van 100 MW grootte worden beschouwd.


Back to List