ECN publication
Title:
Update VLW rekenhart versie 2.50 : Beschrijving van de wijzigingen in het VLW Rekenhart van versie 2.10 naar versie 2.50
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 1-12-2004
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--04-088 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
45 Download PDF  

Abstract:

VLW is het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's van Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). VLW is in de negentiger jaren gebouwd voor gebruik van interne studies van DWW op basis van de specificaties van het TNO Verkeersmodel. VLW en het Verkeersmodel behoren tot de zogenaamde klassenmodellen, ofwel gaussische pluimmodellen op basis van (simpele) geclassificeerde statistieken van de voor atmosferische verspreiding bepalende weersomstandigheden.

 

In oktober 2003 is in opdracht van RWS-DWW een project gestart om het VLW rekenhart aan te passen, waarbij niet alleen gewerkt is aan de onderliggende verspreidingsberekeningen en geharmoniseerd is met het huidige TNO Verkeersmodel, maar ook de interne structuur van VLW is gemoderniseerd. Tevens zijn in 2004 twee projecten uitgevoerd die tot wijzigingen in het VLW rekenhart geleid hebben. In dit rapport worden alle wijzigingen beschreven aan de hand van de huidige versie van het VLW rekenhart, versie 2.50.

  Na de wijzigingen zoals beschreven in dit rapport, blijkt VLW 2.50 voor het type berekeningen zoals toegepast voor de rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit, in doorsnee minder dan 2% af te wijken van de concentratiewaarden zoals berekend door het TNO Verkeersmodel.


Back to List