ECN publication
Title:
Ventilatie, koeling, zonwering en glas in nieuw en oud Amsterdam
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-2-2006
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--06-012 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
45 Download PDF  

Abstract:

In deloop van de jaren 2004-2005 zijn door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) aan ECN vragen gesteld over verschillende energie-onderwerpen betreffende de utiliteitsbouw. De beantwoording van deze vragen vonden plaats in het kader van het raamcontract en meestal werd gekozen voor de vorm van een notitie om de onderzoeksresultaten in vast te leggen. Omdat dit jaar de onderwerpen sterk aan elkaar verwant waren, lag het voor de hand om ze samen in een rapport te publiceren, zodat ze toegankelijker zijn en blijven voor de gebruikers. De onderwerpen zijn:

  1. Ventilatie en energie
  2. Energiezuinige koeling in kantoorgebouwen
  3. Efficiëntieverhoging koelinstallaties in utiliteitsgebouwen
  4. Toepassingsmogelijkheden van het multisplitwarmtepomp­systeem van Daikin
  5. Glassoorten voor monumentale panden
  6. Vochtproblemen bij enkel en dubbel glas
  7. Zonwering
  8. Energiegegevens voor zakelijke markt, midden 2005

De onderwerpen zijn niet uitputtend behandeld maar geven een antwoord op de vraag die door de DMB werd gesteld. Daardoor is de informatie waarschijnlijk minder wetenschappelijk van aard maar wel goed bruikbaar.


Back to List