ECN publication
Title:
Aeroelastic Stability and Control of Large Wind Turbines
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 13-9-2007
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--07-065 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
16 Download PDF  

Abstract:
In het STABCON project zijn onderwerpen aangepakt die bij de windturbine industrie als uitdagingen bekend zijn, namelijk aeroelastische stabiliteitsverschijnselen van grote windturbines. Het project is uitgevoerd door een Europees consortium binnen het vijfde kaderprogramma van het EG onderzoeksprogramma op het gebied van duurzame energie (contract nr. NNE5-CT-2002-00627). Het projectconsortium bestond uit zeven onderzoeks-instellingen en een windturbinefabrikant. Binnen het project zijn industrieel bruikbare tools ontwikkeld voor lineaire en niet-lineaire aeroelastische analyses in open en gesloten keten terwijl tegelijkertijd een Europees Onderzoek Netwerk op dit gebied werd gevormd. Afgeleide richtlijnen beschrijven hoe: • belangrijke parameters met bettrekking tot aeroelastische stabiliteit te identificeren en aan te passen voor verhoogde aeroelastische demping om aldus instabiliteiten te onderdrukken en belastingen te verlagen; • het potentieel van aeroelastische regelconcepten te identificeren met betrekking tot belastingverlaging, vlaagonderdrukking en verhoging van de energieopbrengst; • geïntegreerde ontwerpstudies uit te voeren voor active-stall en pitch-geregelde turbines ten einde de levensduurconsumptie gericht te kunnen beïnvloeden en het bedrijf aan te kunnen passen aan specifieke omstandigheden. Dit algemeen rapport bevat slechts een samenvatting van de technische rapportage en licht de commerciële uitvoering en realisatie van de indirecte energieverdienste die uit het project volgt toe.


Back to List