ECN publication
Title:
VLW versie 2.80 : Beschrijving van de aanpassingen in het VLW rekenhart ten behoeve van ISL2
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 11-6-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--08-041 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
23 Download PDF  

Abstract:
VLW is het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's van Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). VLW (de nieuwe naam van het model inclusief nieuw ontwikkelde gebruikersschil is ISL2) is een zogenaamd klassenmodel, ofwel gaussisch pluimmodel, specifiek ontwikkeld voor het modelleren van de concentraties van luchtverontrei-niging langs een autoweg. VLW wordt voortdurend aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. In dit rapport worden de wijzigingen beschreven vanaf versie 2.60 tot aan versie 2.80. De meeste wijzigingen hebben betrekking op veranderingen in het Meet- en Rekenvoorschrift, vanaf 2007 Regeling beoordeling Luchtkwaliteit genaamd, en gepubliceerd als bijlage 2: Standaardrekenmethode 2. Ook waren enkele wijzingen noodzakelijk als aanpas-sing aan de in opdracht van VROM en Verkeer & Waterstaat door DGMR ontwikkelde gebrui-kersschil ISL2. Deze schil inclusief vernieuwde VLW rekenhart is in 2008 ter beschikking van gebruikers gesteld via de website van Infomil.


Back to List