ECN publication
Title:
Raffinaderijen naar 2030
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 25-3-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--10-064 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
47 Download PDF  

Abstract:
Recente internationale afspraken verplichten de raffinagesector tot vergaande ontzwaveling van scheepsbrandstoffen, ook wel bunkerbrandstoffen genoemd. Deze maatregelen vergen extra energie in het raffinageproces en aanzienlijke investeringen. Daarnaast staan de raffinaderijen onder druk om de CO2-emissie de komende decennia vergaand te reduceren, waarbij energiebesparing een belangrijke rol speelt. Om zowel aan vergaande ontzwaveling als aan de beperking van het energiegebruik te voldoen, is toepassing van nieuwe technologie noodzakelijk. Dit rapport behandelt milieutechnische verbeteringsmogelijkheden in aardolieraffinaderijen.


Back to List