ECN publication
Title:
Classificatie vaste biomassa: Europese en nationale classificaties
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 11-2-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--11-007 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
33 Download PDF  

Abstract:
Europese en internationale standaarden op het gebied van classificatie van vaste biobrandstoffen worden momenteel ontwikkeld. NEN-EN 14961-1 (Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 1 – General requirements) is in januari 2010 gepubliceerd, deel 2, 3, 4 en 5 zijn vrijwel voltooid en er wordt gewerkt aan vervolg delen. In dit document wordt aangegeven wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Europese standaarden en de tot nu toe in Nederland gehanteerde NTA‘s. Er is een overzichtstabel samengesteld waarin de classificaties volgens NTA 8003 worden vergeleken met NEN-EN 14961-1, de witte lijst, de gele lijst en de EURAL lijst. Eén van de voornaamste verschillen is de inzet van dierlijk materiaal. Het is niet duidelijk wat de consequenties zijn als deze Europese standaarden in Nederland zouden worden ingevoerd ter vervanging van de NTA‘s.


Back to List