ECN publication
Title:
Chemische recycling
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 22-4-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--15-017 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
25 Download PDF  

Abstract:
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert het Ketenakkoord Kunststofkringloop. Dit akkoord bindt circa 65 partijen die gezamenlijk beogen concrete stappen te maken in de opzet van een systeem voor het gebruik, inzameling, hergebruik en recyclage van kunststoffen. Eén van de in dit kader opgericht werkgroepen is de werkgroep ‘Meer en Beter Recycling’ die weer een taakgroep “Chemische Recycling” omvat. Het Ministerie van IenM heeft in samenwerking met deze taakgroep de opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkennende studie naar de mogelijkheden van chemisch recyclen van kunststofafval. De nadruk in dit document ligt op de afvalstroom afkomstig van de mechanische recycling, welke in de huidige situatie wordt verwerkt in AVI’s. Uit de studie komt een aantal routes naar voren die het downcyclen van afval (verbranden) kunnen omdraaien en zo een chemische recycling bewerken. (meer in het rapport te lezen)


Back to List