ECN publication
Title:
De betekenis van koolstof voor het fijnstofdossier
 
Author(s):
Weijers, E.P.; Groot, G.J. de; Kos, G.P.A.; Rocca, S.; Verheggen, B.
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 21-12-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--15-077 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
61 Download PDF  

Abstract:
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een verdere verlaging van de fijnstofconcentraties. Redenen hiervoor zijn het halen van de EU-grenswaarden en het terugdringen van de blootstelling. Kennis over de samenstelling van het fijnstof en de bijbehorende bronnen is van belang om keuzes te kunnen maken. Organisch koolstof (OC) en elementair koolstof (EC) zijn één van de belangrijkste bestanddelen van fijnstof. De beleidsvraag hier is of het haalbaar en zinvol is de bijdrage van met name OC aan het fijnstof in de lucht terug te brengen. In deze rapportage wordt de betekenis van organisch koolstof als bestanddeel van fijnstof besproken. Dit is uitgevoerd aan de hand van kennis aanwezig bij ECN en beschikbare literatuur. Achtereenvolgens komen aan bod: • Belangrijkste bronnen. • Bijdrage aan fijnstof. • Bronbijdrage aan OC. • Trends in emissies en concentraties. • Mogelijkheden voor beleid. Meer gedetailleerde informatie over de samenstelling van elementair en organisch koolstof en gezondheidseffecten die in verband gebracht worden met koolstof zijn te vinden in de bijlages A en B.


Back to List